maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Breda bygg- och maskintjänster över hela Skåne

Kran från Bygg & Maskin Syd jobbar på byggstomme en solig dag.

Struktur, målmedvetenhet och noggrannhet är begrepp som präglar AB Bygg & Maskin Syd. Det välrenommerade företaget med utgångspunkt från Tomelilla åtar sig alla former av bygginsatser, stora som små, och vänder sig till både privatpersoner och företag i närområdet.

Bygg & Maskin Syd etablerades 2017 när Gustav Åkerman startade företaget tillsammans med en kollega. Denne köptes sedermera ut, vilket innebär att Gustav numera står som ensam ägare till ett bolag som från början sysselsatte två personer och lika många kranbilar, men som sedan dess har både expanderat och utvecklats. Idag är personalstyrkan sex man stor, en sextett som under våren kommer att utökas med ytterligare en maskinist.
– Jag har handplockat mina anställda eftersom jag ser personalen som företagets viktigaste tillgång och den främsta förklaringen till våra framgångar. Vi är ett gott gäng, säger Gustav Åkerman.
En annan framgångsfaktor är den ändamålsenliga maskin- och fordonsparken som gör att Gustav och hans kollegor kan åta sig både stort och smått.
– I dagsläget jobbar vi bland annat på uppdrag av Cliffton som är Swerocks varumärke i södra Sverige avseende transport- och maskintjänster. Vi utför också arbeten till andra företag och myndigheter, berättar Gustav som själv har erfarenhet av att köra lastbil och kranbil.

Service och kvalitet
AB Bygg & Maskin Syd har hela Skåne som upptagningsområde, där man servar såväl privatpersoner som företag och myndigheter.
– Vi har sedan starten haft hundratals kunder varav många är återkommande, vilket vi ser som ett kvitto på vår goda service. Vi har hög kreditvärdighet, är ett välrenommerat bolag och har alltid värdesatt hög kvalitet och god service. Samtidigt är vi flexibla och försöker alltid hitta skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov och önskemål, säger Gustav.
Bygg & Maskin Syd jobbar med allt som rör bygg och snickeri, såsom köksmontering, anläggningsarbeten, uterum och altaner, lyft och byggvaruleveranser.
– Rivningsuppdrag har blivit något av en specialitet för oss. Vi har utfört uppdrag kring både rivning och asbestsanering, upplyser Gustav Åkerman.

Varierande uppdrag
Gustav lyfter också fram företagets starka bredd, vilket gör att man hela tiden får olika förfrågningar.
– I somras jobbade vi med lekmiljöer på skolgårdar och monterade 65 nya fönster på en skola i Tomelilla, och under 2021 ska vi jobba med både uterum och vägbyggen. Vi har många inplanerade jobb, både små som stora, men vi anser att alla våra kunder och uppdrag är lika viktiga, oavsett storlek, säger Gustav som genomför kontinuerliga satsningar i företaget för att hålla verksamheten i framkant.
2020 köpte han in två nya Euro 6-klassade kranbilar.
– Vi befinner oss i en investeringsfas, inte minst tack vare den stora variationen på de uppdrag vi får. Det är viktigt att vi är på tå och anpassar vårt koncept efter vad kunderna efterfrågar.

Intervju: Alexander Lundström
Text: Örjan Persson