april 15, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Ett kraftfullt industrinätverk med lång erfarenhet

Varselklädda medarbetare på Actemium.

Actemium är en av Sveriges största industriella aktörer inom design, installation och underhåll. Med expertkunskap vägleder man sina kunder i arbetet med att förbättra deras konkurrensfördelar.

Actemium vägleder sina kunder i deras utveckling för en bättre värld – på ett hållbart, säkert och effektivt sätt. Actemium är en kompetent, pålitlig och långsiktig partner som i samverkan vägleder sina kunder. Med expertkunskap inom el, instrumentation och automation utför Actemium säkra och hållbara lösningar hela vägen från design till installation och underhåll.

Hög kvalitet
Med hög kvalitet arbetar man i huvudsak med sina industrikunder, men utför även komplexa entreprenader på andra segment där expertisen efterfrågas. Inom Actemium är man stolta över att få vara med och vägleda sina kunder i deras utveckling och vara del av en hållbar samhällsutveckling.

Om Actemium
Med en stark lokal förankring arbetar Actemiums affärsenheter nära sina kunder över hela Sverige. I Sverige omsätter Actemiums industrinätverk cirka 1 miljard kronor och sysselsätter 500 medarbetare på 13 orter, och är därmed en av Sveriges större aktörer. Man verkar inom ett antal olika segment: från vatten-, papper & massa- och bilindustrin till miljösmarta elektriska landanslutningar för fartyg. Actemium består globalt sett av ett nätverk med över 400 affärsenheter i 41 olika länder.