juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Industrins partner för kostnadseffektiva logistiklösningar

Gaffeltruck lyfter stapel hos Scandi Terminal.

Scandi Terminal AB erbjuder kostnadseffektiva logistiklösningar inom lager, transport och ompackning av bulkmaterial. Här har man lång erfarenhet av godshantering. Med ett flexibelt arbetssätt och tillgång till stora lagerutrymmen blir Scandi Terminal en optimal logistikpartner.

Grunden till dagens Scandi Terminal lades redan tidigt med åkeriverksamhet på Tjörn. Efter flytt in till Stenungsund och namnbyte verkar man sedan fem år tillbaka under Scandi Terminal. Bolaget ingår i den Göteborgsbaserade Profura-koncernen där bland andra systerföretaget Scandi Bulk ingår, och numera är verksamheten renodlad kring kostnadseffektiva logistiklösningar inom lager, transport och ompackning av bulkmaterial.
I Stenungsund finns såväl lagerytor som kontor, och det är här vi träffar företagets VD, Conny Petersson med ett gediget förflutet i transport- och logistikbranschen.
– Vi har många års erfarenhet av att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet och med en lika hög servicenivå. Tack vare våra samarbetspartners kan vi bygga logistiklösningar över hela Europa, säger Conny som i den dagliga driften har hjälp av ett 20-tal medarbetare.

Hög kapacitet
Scandi Terminal jobbar, berättar Conny, mestadels med ett antal kunder inom plastindustrin. Med egna lastbilar, tillhörande trailers och maskinell utrustning kan man transportera och hantera material, vilket ofta består av olika typer av plastgranulat och pulver. Man jobbar med både omlastning och bulktransporter av materialet som anländer i säckar på pall, i big bags eller i oktabiner. Omlastning sker bland annat med hjälp av en säckskärningsrobot som skär och tömmer säckarna för att sedan blåsa över materialet till en bulkenhet, till exempel en silotrailer eller bulkcontainer.
Tömda plastsäckar tas om hand och återvinns, och det plastgranulat som spills ut stannar i filterförsedda brunnar, vilket hindrar materialet från att komma ut i dagvattnet.
Scandi Terminal förfogar över 10 000 kvadratmeter lager, samt ytterligare en lika stor lageryta som man sköter på uppdrag av kund. Det rör sig med andra ord om sammanlagt cirka 20 000 kvadratmeter lageryta i form av både varm- och kallagerhallar. Scandi Terminal transporterar också import- och exportcontainrar mellan hamn, lager och kund med både chassi- och simabilar.

Hög flexibilitet, snabba omställningar
Scandi Terminal är SQAS- och ISO-certifierat enligt standard 9001:2015 och 14001:2015. Härutöver jobbar man med stor flexibilitet med den stående ambitionen att alltid upprätthålla en hög kvalitetsstandard i varje kundkontakt.
– Om vi till exempel har lovat att leverera till en kund vid en viss tidpunkt ser vi till att hålla den, även om det innebär att vi måste lägga om våra arbetstider och jobba på kvällen. Vi är duktiga på att ta oss an nya uppdrag med kort varsel, att hantera tighta tidsramar och snabba omställningar. Det är dessa värdegrunder som byggt verksamheten och vår kundkrets, och det är där fokus kommer att ligga även i framtiden, säger Conny Petersson.

Intervju: Sean Larsson
Text: Örjan Persson