maj 24, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Ett stöd och bollplank för chefer i den offentliga sektorn

3 medarbetare på RoDda Ledningskonsulter.

Chefer inom den offentliga sektorn ställs dagligen inför nya utmaningar. Många saknar ett bollplank och det är här som RoDda Ledningskonsulter kan spela en viktig roll. RoDda erbjuder mentorskap, strategiarbete och skräddarsydda utbildningar för chefer inom den offentliga sektorn, vilka härigenom erhåller praktiska verktyg för verksamhetens olika utmaningar och möjligheter.

RoDda Ledningskonsulter grundades 2018 av David Jönsson och Robert Volmer, som båda har långvariga och varierande uppdrag som chefer på olika befattningar inom den offentliga sektorn bakom sig. Båda har alltid brunnit för ledarskap, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. När man såg ett allmänt behov av de rätta verktygen föddes idén om att starta ett eget konsultföretag.
Inom ramen för verksamheten i RoDda Ledningskonsulter erbjuder man mentorskap, strategiarbete och skräddarsydda utbildningar för chefer inom den offentliga sektorn, vilka härigenom erhåller konkreta tips och praktiska verktyg för verksamhetens olika utmaningar och möjligheter.
– Vi stöttar organisationer med olika typer av utmaningar. Typiska problemområden och lösningar är ofta kopplade till en avsaknad av kommunikation, strukturella problem och avsaknad av tydliga riktlinjer. I en optimalt fungerande organisation drar alla åt samma håll, förklarar David Jönsson.

Kartlägger och analyserar
RoDda Ledningskonsulter erbjuder både mentorskap, chefstöd och interimchefslösningar, men även skräddarsydda utbildningsprogram.
– Normalt sett jobbar vi med att först kartlägga och analysera situationen, varpå vi sätter in åtgärder. Vi jobbar alltid med ambitionen att våra uppdragsgivare ska märka en väsentlig skillnad i sitt dagliga arbete. Vårt arbete ska stärka organisationen, framhåller David Jönsson.

Balans I Tid
I ett steg att bredda sitt erbjudande ytterligare har RoDda Ledningskonsulter tillsammans med systemutvecklaren Joel Jensen tagit fram Balans I Tid, som är en app och webbapplikation där organisationer och deras anställda kan använda ett system baserat på stoppljusmodellen.
– Det är ett färgkodningssystem utvecklat för man att lättare ska kunna identifiera personalrelaterade frågor, så som för hög arbetsbelastning. Med statistiska underlag från systemet kan man utveckla verksamheten och identifiera problem, förklarar David.
Balans I Tid kan således användas av både chefer och medarbetare för att förbättra organisationer. I ett utvecklingsskede har systemet använts och testats mot personal med specialistkunskap inom arbetsmiljöområdet. Utvärderingen visade att systemet uppfyller en viktigt funktion i att förebygga ohälsa. Vid behov går det även att få tillgång till en skräddarsydd version av systemet, vilken är anpassad efter den organisation som ska använda det.

Intervju: Axel Eriksson