maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Ordning och reda kring KEMAB:s sten- och markarbeten

Stenlagd uteplats av KEMAB.

I Kungsbackaföretaget KEMAB har man specialiserat sig på sten- och markarbeten. Man tar sig an allt från privata trädgårdar till offentliga miljöer och kan tack vare sin långa erfarenhet, breda kunskap och kompletta maskinpark åta sig totalentreprenader över stora delar av Västra Götaland och Halland, men företrädesvis i Kungsbacka- och Göteborgsområdet.

Roger Larsson startade Kungsbacka Energi & Mark AB – eller KEMAB som man allmänt säger – 2004 tillsammans med sönerna Robert och Richard, som båda redan då hade erfarenhet av branschen. KEMAB designar och utför sten- och markarbete i såväl privata trädgårdar som offentliga miljöer, varav de förstnämnda har blivit något av företagets specialitet.
– Vi skapar långlivade och lättskötta trädgårdar enligt våra kunders önskemål. Vi står för både grovplanering och finplanering, vi bygger murar och trappor, gångar och uppfarter med mera. Vi tar ett helhetsansvar kring hela entreprenaden, om det är något vi inte klarar själva tar vi hjälp av pålitliga lokala entreprenörer. Kunden behöver dock bara ha kontakt med oss på KEMAB genom hela projektet, upplyser Richard Larsson.

Jobb som håller länge
Långsiktig hållbarhet är viktigt för KEMAB där man alltid vill förklara och understryka vikten av ett gediget och väl utfört underarbete. Det är, menar Richard, något som många kunder ibland inte känner till.
– Något som ser bra ut på ytan kanske inte är det egentligen för att underarbetet inte har utförts på rätt sätt. Vår stående ambition är att de arbeten vi utför ska hålla i många år framöver och att kunden ska vara nöjd lika länge.
Det handlar, understryker Richard, inte om att kunden ska välja det dyraste alternativet, men att kunden noggrant tittar över vad denne betalar för.
– Det handlar om att allt ska fungera och bli så bra som möjligt i slutändan. Det är viktigt att ha ett helhetstänk, därför lämnar vi aldrig något ofärdigt. Med vår långa erfarenhet och breda kunskap kan vi alltid forma en optimal lösning, säger Richard Larsson.

Tydlighet och trygga garantier
Richard och Robert besöker sina kunder kostnadsfritt och tar del av deras tankar, åsikter och idéer. Kunden har löpande kontakt med den person som lämnat anbudet under jobbet, och denne kommer dessutom tillbaka efter slutfört arbete för att säkerställa att kunden är hundra procent nöjd. KEMAB jobbar med fasta priser och representerar tydliga offerter där allting framgår, såväl vad som ingår som inte ingår i det offererade priset.
– Det är viktigt att kunden vet vad denne betalar för, säger Richard Larsson och tillägger att KEMAB står för trygga garantier.
Verksamheten sysselsätter i dagsläget åtta personer men det finns långt framskridna planer på att bredda personalstyrkan tack vare ökad efterfrågan. Grävmaskinister och stensättare efterlyses.

Text: Örjan Persson