juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Ledande betong till byggmaterialhandeln

Medarbetare på Finja Betong framför stora staplar med material.

Finja Betong, som är en del av koncernen Finja, är ett av landets främsta företag inom betongbranschen.Företaget utvecklar, tillverkar och levererar betong i förädlad form och erbjuder ett stort torrbrukssortiment för att mura, putsa, gjuta och laga. Finja Betong satsar stort på att utveckla nya och hållbara produkter och anläggningar och kunderna finns inom byggmaterialbranschen.

Finja är ett svenskt familjeföretag vars resa startade med ett grustag som förvärvades av Kaj Andersson 1957.Kaj hade fem barn, och ett av dessa barn var Gull-Britt Jonasson, som köpte ut sina syskon kring millennieskiftet och tog över företaget tillsammans med sina två barn. Gull-Britt är idag VD för koncernen, som förutom Finja Betong består av bolagen Finja Bemix AB och Brogårdsand AB. Tidigare hörde också Finja Prefab till koncernen. Idag omsätter Finjakoncernen ungefär en miljard kronor och här finns 250 anställda. Svensk Leverantörstidning träffar Bengt Widstrand, som är VD på Finja Betong.
– Jag har arbetat med byggmaterial länge, bland annat med tak på Icopal. Jag har tidigare haft roller som produktchef, försäljningschef, marknadsdirektör och VD. Jag började på Finja Betong i januari 2020 och trivs väldigt bra. Detta är ett familjeföretag med själ, säger Bengt.

Rikstäckande leverantör av byggmaterial    
Finja Betong har tillverkning på två orter, i Hässleholm samt i Strängnäs.Koncernen finns även i Göteborg, Malmö och Upplands Väsby.
– Här på Finja Betong i Hässleholm tillverkar vi exempelvis lecablock, betong, murbruk, golvprodukter samt cellplast. Torrbruk och block gör vi i Strängnäs. Våra kunder kommer från byggmaterialhandeln över hela landet, säger Bengt.
Bengt uppskattar arbetsklimatet på Finja Betong. Här finns både kunskap och engagemang och närheten till kunderna är viktig.
– År 2020 var ett väldigt bra år för oss och efterfrågan från konsumentmarknaden var stor. Även efterfrågan från den professionella marknaden har varit stor för oss, säger Bengt.

Utvecklar hållbara lösningar
Finja Betong arbetar aktivt med hållbarhet och med att skapa betong med mindre cement, då cement frigör mycket CO2 i tillverkningsprocessen.
– Vi arbetar både med att optimera våra recept och med att använda återvunnen ballast i produktionen. Vi har också investerat i vindkraftverk och producerar dubbelt så mycket el som vi förbrukar, vilket gör av vi även är en elleverantör.Vi arbetar därtill med att minska transporter överlag och använda lokala råvaruleverantörer, säger Bengt.
Finja Betong har också klimatpositiva byggprodukter och har lanserat en ny produktlinje som de kallar Eco.
– Här har vi ambitionen att reducera vårt CO2-avtryck med 50 procent inom tre år. Vi har också projekt med biogas i Brasilien, där vi klimatkompenserar för våra produkter. Även våra lecablock och andra nya produkter har en lägre klimatpåverkan, säger Bengt.
Finja Betong har tydliga mål och visioner inför framtiden.
– Det händer mycket spännande för oss, till exempel vad gäller våra produkter, lösningar och expansion. Vi kommer att bygga en ny anläggning med en modern fabrik för cementsäckar. Vi har även lärt oss att producera betong med bergskross istället för natursand, vilken är en stor fördel då natursand är en ändlig resurs som renar grundvattnet. Denna moderna anläggning kommer att tas i bruk 2022, avslutar Bengt Widstrand.

Intervju: Peter Hägg