juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Varbergs kommun på fortsatt frammarsch

Hamnen i Varbergs kommun.

Varbergs kommun fortsätter växa, och det är målmedvetna satsningar på många fronter som ligger bakom den positiva utvecklingen. Det gäller inte minst byggnation och infrastruktur där ett flertal projekt bidrar till ökad attraktionskraft.

Utvecklingen var god i Varbergs kommun redan under vårt förra besök för två år sedan. Den har fortsatt i samma riktning med en befolkningstillväxt på ungefär 1,5 procent per år. Samtidigt har en rad bygg- och infrastrukturprojekt både sjösatts, fortgått och färdigställts, vilket i allt väsentligt bekräftar bilden av en region på stark frammarsch.
Det gigantiska tunnelbygget har förstås stor betydelse för Varbergs utveckling i och med att ett hundratal företag och aktörer, med Trafikverket i spetsen, på ett eller annat sätt är involverade i projektet.
– Tunnelbygget håller på många sätt igång näringslivet här i kommunen, medger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) och nämner därefter arbetet i Apelviken där det också händer en hel del. Apelviken är en av Sveriges absolut populäraste surfstränder.
– Vi rustar upp hela området med bättre surfingservice, grillplatser, bänkar med mera. Apelviken ska bli en ännu mer attraktiv samlingspunkt för alla, säger Ann-Charlotte.

Hamnområdet i fokus
Området Västerport är en annan plats med stor attraktionskraft. Detaljplanen kommer att antas i sommar och det råder fortsatt stort intresse kring området. Här kommer det bland annat att byggas ett hotell, förberedelserna är i full gång. Bygget av den nya simhallen har gått helt enligt plan och budget, och kommer att öppna i början av september.
I övrigt har arbetet i och kring hamnen i mångt och mycket präglat framtidsplanerna i Varbergs kommun. Den nya Getteröbron invigdes i november och har blivit en smidig infart till hamnen över järnvägen.
– Hallands Hamnar är en så kallad grön hamn, vilket vi är stolta över. Här har man ökat volymerna kraftigt under senaste tid med fokus på cellulosa och sågade trävaror. Södra och Derome är stora lokala aktörer som investerat mycket i Varberg, berättar Ann-Charlotte Stenkil.

Nytt tågstopp skapar möjligheter
Ytterligare ett viktigt projekt för regionens utveckling är det nya tågstoppet i Väröbacka som kommer att betyda mycket för resandet till och från Göteborg. I området finns gott om viktiga industrier och goda utvecklingsmöjligheter avseende såväl företagsetablering som bostadsbyggande.
– Ett tågstopp i Värö – med sin närhet till Kungsbacka och Göteborg – kommer att innebära en stor utveckling för bygden men också för hela arbetsmarknadsregionen, berättar Ann-Charlotte Stenkil.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson