maj 24, 2024
ÅTERPUBLICERAT ENERGI NYHETER

Förnybar energi dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Konmceptbild för "24/7 Matching Solution" av Vattenfall och Microsoft Sverige, med vinkraftverk i skog med snötäckt väg.

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt 2019. Lösningen, som används för att mäta användningen av förnybar el per timme, kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige. Vattenfall ska även leverera EPD-märkt el från vind- och vattenkraft till datacentren med början 2021.

Microsoft Corporation har satt som mål att senast 2025 ha hundra procent förnybar energi till alla  sina byggnader och datacenter. Vattenfall har en tydlig strategi om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Som stöd för att Microsoft ska nå sitt mål i Sverige kommer all energi som används i deras anläggningar att matchas 24/7.
– Det är spännande att se hur 24/7 Matching solution har utvecklats från det inledande pilotprojektet till en fullt fungerande lösning idag. Att nu även ha elavtalet på plats, med hundra procent vind- och vattenkraft, gör att vi verkligen kan bidra till Microsofts målsättning i Sverige. Förnybar energi, digitala lösningar och tekniker är viktiga för att göra det möjligt att leva fossilfritt, säger Andreas Regnell, chef för Strategic Development på Vattenfall.
– Att Microsoft Sverige väljer att använda 24/7 Matching solution för sina svenska datacenter visar verkligen deras höga klimatambitioner, tillägger han.

Främjar tillväxt och lokal innovation
De nya datacentren ligger i Gävle, Staffanstorp och Sandviken. Microsoft arbetar löpande med att göra sina byggnader och datacenter mer energieffektiva och hållbara.
– Under arbetets gång har vi märkt att innovation kring hur vi följer och hanterar vår energianvändning är viktig för att vi ska kunna nå vårt mål. Microsofts nya datacenter i Sverige kommer att höra till världens bästa när det gäller hållbarhet, både vad gäller konstruktion och drift. Dessutom kommer de att certifieras som avfallsneutrala. Våra planer att bygga datacenter i Sverige, en del av Microsofts investeringar i landet som syftar till att påskynda innovation och digital omställning, är viktiga för att hjälpa lokal innovation och tillväxt. Samarbetet med Vattenfall kring 24/7 Matching solution i Sverige har verkligen fungerat bra och har stor framtidspotential, säger Noelle Walsh, Corporate Vice-President, Cloud Operations + Innovation, Microsoft.

24/7 Matching solution i korthet
Lösningen bygger på Microsofts Azure IoT Central-plattform som kopplar ihop data från energiproduktion som vind- och vattenkraft från Vattenfall med data från smarta elmätare som mäter förbrukningen i realtid. Det ger en transparens som ökar förståelsen för hur energin används och påverkar klimatet.

Källa: Vattenfall