maj 24, 2024
NYHETER

Sparbanken Eken tar hållbarhet ett steg längre – med lokal vattenkraft

3 Medarbetare från Sparkbanken Eken vid en å.

För Sparbanken Eken, med kontor på sex orter i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, är det en självklarhet att stötta lokalsamhället och jobba hållbart. Nu tar man ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete tillsammans med elbolaget Bixia. Motsvarigheten av bankens totala elbehov köps från tre lokala vattenkraftverk.

Sparbanken Eken, som är en fristående lokal bank, har under året bildat en hållbarhetsgrupp för att ta ett mer samlat grepp kring sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Gruppen kom i sin analys fram till att elanvändning var en av de frågorna där banken kan göra stor skillnad för miljön. Efter lite efterforskning hittade man elbolaget Bixia som köper in närproducerad el från lokala producenter. Med deras elavtal Bixia Nära Exklusiv kan man som företag välja att gynna förnybar elproduktion från valfria anläggningar.
– Vi vill alltid, när det är möjligt, hitta en lösning från den geografi där vi verkar för att ge tillbaka till lokalsamhället. Bixias erbjudande motsvarade alla våra krav, det vill säga miljöaspekten, det lokala och det småskaliga. Nu produceras motsvarigheten till all den el vi på Eken använder på tre små lokala vattenkraftverk. Det betyder att pengarna går tillbaka till de lokala producenterna i vår region, på så vis bidrar vi till en cirkulär ekonomi, vilket vi gillar, säger Lars Olsson, vd på Sparbanken Eken.

En miljon kilowattimmar
Avtalet med Bixia innebär att motsvarigheten till bankens totala elbehov på cirka 1 GWh (1000 000 kWh) produceras av de tre lokala vattenkraftverken; Dång Kraftstation i Konga, Veka Kraftstation i Delary och Granefors i Blekinge. För varje kilowattimme som Ekens Sparbank använder går en del av pengarna tillbaka till producenten. På det sättet gynnas småskaliga, lokala elproducenter som får möjlighet att underhålla och investera i mer förnybar energi. Avtalet ger inte bara elkunden ett trovärdigt miljövärde utan bidrar också till att elproducenten ökar sina affärsmöjligheter.
– Vi är mycket glada över att Eken har valt att samarbeta med oss. Det är ett unikt elavtal på elmarknaden som erbjuder en lösning där motsvarigheten till kundens el produceras av egna utvalda produktionskällor. Tillsammans täcker de här tre vattenkraftverken Ekens årliga elanvändning. Vi märker att efterfrågan på närproducerad el ökar i takt med att allt fler företag vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Eric Constantien, på Bixia.

Ännu viktigare i tuffa tider
Sparbanken Eken ägs av sex lokala stiftelser vars syfte är att ge tillbaka en stor del av vinsten till bland annat utbildning, föreningsliv och kultur. Under våren avsatte banken 1,3 miljoner kronor för att mildra effekterna av corona. Ett stöd som framförallt allt riktades till föreningar och ideella organisationer som verkar på de orter där banken har kontor och som tappat intäkter till följd av pandemin.
– Hela samhället har påverkats kraftigt av pandemin, även vi som bank. Men vi har haft förmånen att göra en bra vinst under många år och därför kändes det självklart att stötta vårt lokalsamhälle i tider som dessa. Det ligger i vårt uppdrag att bidra till den region vi verkar i och det vill vi göra inom så många områden som möjligt, avslutar Lars Olsson.

Källa: Sparbanken Eken och Bixia