juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

CIDAN är ledande inom plåtbearbetning

Exteriör av huvudkontoret för CIDAN i Götene.

CIDAN är en global leverantör av avancerade plåtmaskiner med utveckling, tillverkning och huvudkontor i Götene. Genom toppmoderna maskiner för plåtbearbetning, innovativa mjukvarulösningar samt expertkunskap har CIDAN skapat framgångsrika lösningar för sina kunder i mer än 110 år.Kunderna är främst plåtslagare, plåtindustri, byggnadsindustrin och tillverkningsindustrin.

Svensk Leverantörstidning träffar Petter Hjelmqvist, som är VD för CIDAN Machinery Group, ett företag som har en anrik historia sedan 113 år och arbetar med maskintillverkning för tillverkande plåtföretag. Företaget har 230 anställda, varav 100 medarbetare arbetar i Sverige. Till CIDAN Machinery Groups varumärken hör CIDAN, Göteneds, Forstner och nuIT.
– Vi vänder oss mot plåtslagare, plåtindustri, byggnadsindustrin och tillverkningsindustrin, som vi tar fram maskiner och mjukvaror till. Våra maskiner utvecklas och byggs till största delen i våra lokaler i Göteneoch i våra enheter i Österrike. Maskinerna vi bygger är till exempel kantvikmaskiner, gradsaxar, klippsträckor och rullformning. De maskinerna hanterar plåt från både rulle och ark, säger Petter.
CIDAN vill vara en ”one stop partner” för sina kunders behov inom plåtbearbetning, och alltså stå för helhetslösningar.
– Vi är experter inom området och erbjuder ett stort sortiment av olika lösningar. Att hjälpa kunder till bättre affärer är vår drivkraft. Med våramaskiner kan man göra samtliga plåtartiklar till ett hus men även komponenter till kök, olika skåp, kylrum, hissar och mycket mer, berättar Petter.
Med över 30 personer inom utveckling förfinar CIDAN Machinery Group hela tiden sin maskinpark och de styrsystem man använder.Som en del i sin affärsidé uppgraderar man också äldre maskiner som finns ute hos kunderna. Upplägget blir alltmer populärt, också utanför Sveriges gränser, och service- och eftermarknaden växer.

Ett effektivt arbetsflöde skapar vinster
Petter berättar att man arbetar mycket med att hjälpa kunder skapa ett så effektivt arbetsflöde som möjligt.
– Det kan till exempel vara så att plåtslagaren sitter uppe på ett tak och behöver material. Han kan då ta fram en läsplatta, och koppla upp sig mot sitt företagets produktionsenhet, göra en ritning på plats i läsplattan och sedan skicka den digitalt, så att de plåtdetaljer som behövs är klar när han kommer till sitt företag, alternativt att företaget kan köra ut plåten till bygget direkt. Detta skapar en stor effektivitet i byggen, säger Petter.
CIDAN Machinery Group förfinar kort sagt flödet hos de producerande verksamheter som de arbetar med.
– Vi arbetar väldigt nära våra kunder och blir ett med verksamheten. Det kan handla om att ändra i styrsystem eller bygga om eller byta ut delar av maskinparken. Vi arbetar lyhört och mycket kunskap, tätt tillsammans med de producerande bolagen, säger Petter.

Flera faktorer bakom framgången
Under 2020 ökade CIDAN Machinery Group sin omsättning med över 20%.
– Vi ser en fortsatt ökning då vi ligger i framkant även globalt, säger Petter.
CIDAN Machinery Group kommer att fortsätta med sin produktutveckling framöver och växa organiskt tillsammans med sina kunder.
– Vi arbetar på samma sätt oavsett affärsområde eller var i världen vi befinner oss. Något som vi också kommer att fortsätta med, och som är oerhört uppskattat, är att bjuda hit våra kunder innan leveransen för att ge dem en rundvandring i vår fabrik här i Götene och visa dem slututförandet av den maskin eller maskinpark som de beställt, avslutar Petter Hjelmqvist.

Intervju: Robert Ullberg