juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Bredd och kunnande kring eltekniska lösningar

4 varsel-klädda medarbetare på PLW Elteknik.

PLW Elteknik har skapat en ledande ställning på marknaden genom sitt breda erbjudande. Företag och privatkunder får hjälp med alla slags elinstallationer – teknik för trygghet i vardagen. PLW:s framgång bygger på en stark företagskultur där samverkansprojekt, ett stort kundfokus och viljan att vara bästa möjliga arbetsgivare genomsyrar verksamheten.

PLW Elteknik ingår i PLW-Gruppen och finns idag representerat i Stockholm, Norrköping, Motala och Linköping. På det sistnämnda kontoret möter vi VD:n och ägaren Robert Lantz som berättar att företaget etablerades för 20 år sedan och idag sysselsätter 125 personer. Tillsammans representerar de bolagets breda och uppskattade koncept avseende alla typer av elinstallationer för såväl industrier och kontor som privata hem. Även fastighetsägare, byggföretag och offentlig sektor är vanliga uppdragsgivare till PLW Elteknik.
– I vårt ständiga kundfokus strävar vi efter att finna den mest kostnadseffektiva lösningen för var och en av våra kunder, oavsett om det är nybyggnation, service, reparation eller om- och tillbyggnad, säger Robert som varit delägare i företaget sedan 2007 och står som ensam ägare sedan 2019.

Varierande projekt
PLW Elteknik utför projektering, installation och service av kvalificerade tekniska lösningar inom elinstallation, tele-, larm-, antenn- och datateknik. Man jobbar även med kraft och belysning, styr- och reglerteknik, fiber- och kopparnät samt fastighetsautomation, och är dessutom en certifierad Anläggarfirma för brandlarm och inbrottslarm.
– Vi ser ett stort värde i samverkan – med kunder och andra entreprenörer – det som ofta kallas partneringprojekt. Här finns en öppenhet för smarta och hållbara lösningar som leder till framgångsrika projekt. Det är ett uppskattat arbetssätt för alla inblandade, menar Robert Lantz.
Östergötland, Sörmland och Stockholm utgör de huvudsakliga upptagningsområdena och företaget är hela tiden verksamt i ett flertal projekt.
– Just nu jobbar vi med en nybyggnation på universitetsområdet här i Linköping där det byggs 374 nya studentlägenheter. Byggföretaget Betonmast är uppdragsgivare och allt ska vara klart nästa år. Ett annat uppdrag gör vi för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB och HSB i Norrköping, där det ska bli 36 nya bostadsrätter, berättar Robert Lantz.
Ytterligare ett pågående projekt utförs i Norrköping där SMHI:s lokaler byggs om. Det brukar också bli en hel del jobb för fastighetsbolaget Sankt Kors i Linköping, med vilka PLW Elteknik har ett ramavtal.

Satsar på personalen
I PLW Elteknik står begrepp som kvalitet, ordning och reda alltid i centrum. Man företräder bred kompetens, bland annat genom att ständigt vidareutbilda personalen, och lägger dessutom stor vikt vid att medarbetarna ska trivas och må bra, samtidigt som de utvecklas i sina yrkesroller.
– Vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer som bygger på ett genuint förtroende. För att lyckas krävs ett starkt och engagerat team, som brinner för sitt jobb och för utveckling. Där har vi som arbetsgivare ett stort ansvar. Vi jobbar mycket med det som är viktigt för oss alla – personlig utveckling, hållbarhetsfrågor, motion och hälsa samt sociala aktiviteter.
Robert berättar vidare att man samarbetar med yrkeshögskolor på alla de orter där företaget är verksamt. I PLW Elteknik blickar man hela tiden framåt med tydliga visioner.
Om tre år räknar vi med att vara dubbelt så stora på våra befintliga etableringsorter, samtidigt som vi hoppas kunna öppna fler kontor även på andra orter, avrundar en optimistisk Robert Lantz.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson