april 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Seduna skapar gröna städer

Växter, som kan levereras av Seduna, på ett bord.

Seduna är ett ungt och växande företag som arbetar med hållbarhet i städer genom att erbjuda vegetationssystem och produkter för tak, bjälklag, fasader och mark. Med gröna lösningar i städer uppnås flera fördelar, den biologiska mångfalden ökar, vattenflödet fördröjs och miljön blir sammantaget mer hållbar och trivsam. Seduna är kort sagt ett framtidsföretag som har en viktig roll att spela i de nordiska städerna.

Svensk Leverantörstidning träffar Fredrik Kronqvist, som är VD för Seduna AB, ett nytt och innovativt företag som verkar inom bygg- och anläggningsbranschen och erbjuder vegetationssystem och produkter för tak, bjälklag, fasader och mark. Företaget skapar gröna tak, gröna fasader och grön marktäckning, vilket ger stora fördelar i ett både lokalt och globalt hållbarhetsperspektiv.
– Seduna grundades 2017 av mig tillsammans med en medgrundare, och ingår idag i Grasrota AS koncernen med norska och svenska ägare.Grasrota AS koncernen är marknadsledande i Norge och vår vision är att tillsammans bli marknadsledande i Norden 2025, säger Fredrik.
Idag har Seduna 13 anställda men under högsäsong, mellan april och december, utökas denna personalstyrka betydligt. Då kan man vara mellan 20 och 25 personer på företaget.
– Vi bygger grön infrastruktur, till exempel med sedummark. Vi har en egen produktion av sedum och vegetationssystem i Skåne samt söder om Stockholm. Det är viktigt med närproducerade produkter och detta är något som många andra aktörer inte kan erbjuda idag, säger Fredrik.

Verksamma i hela Norden
Sedunas uttalade affärsidé är att bygga långsiktigt hållbara gröna samhällen för oss alla och vår framtid.
– Vi är nytänkande och arbetar ständigt med att utveckla våra produkter. Sedumtak har många fördelar och även på kommunnivå vill man arbeta med mer sedumtak i städerna. Sedumtak magasinerar och fördröjer vattenflödet, vilket halverar flödet i dagvattenledningarna. De främjar också biologisk mångfald, säger Fredrik.
Seduna arbetar främst mot företag och är verksamma i hela Norden. Företaget samarbetar med arkitekter, fastighetsbolag, byggbolag och tätskiktsentreprenörer för att skapa attraktiva, säkra och hållbara lösningar. Ett stort projekt som Seduna genomfört är sedumtaket på Frölunda Kulturhus i Göteborg.
– Här var tanken och visionen att arbeta med många olika taksystem för att testa och utveckla lösningar.Detta projekt är det största som Göteborgs stad har gjort inom grön takvegetation och här har vi även hand om all skötsel och underhåll, säger Fredrik.
Ett annat stort projekt för Seduna är Platzer-huset i Gamlestaden i Göteborg.
– Här har vi bidragit mycket. Vi har också varit med och utformat Nordens största cykelhus i Gamlestaden. Vi skapade också strax över 8000 kvm grönyta för Uppsala Bussdepå, säger Fredrik.

En lyhörd och hållbar leverantör
Seduna skapar långsiktiga lösningar och vill vara en lyhörd leverantör och entreprenör som det är enkelt att arbeta med. Viktiga värden är närvaro, engagemang, förtroende och flexibilitet.
– Om man är intresserad av att skapa gröna miljöer i städer med gröna tak, fasader och marklösningar så är det oss man ska höra av sig till. Vi har svenskproducerade sedumtak som är bra för miljön och vårt företag genomsyras av service och seriositet, säger Fredrik.
När Seduna skapar sina sedumtak får de även växa till sig ett år i produktionen, vilket gör att de kan anpassa sig till klimatet och skapa en fröbank.
– Detta gör att de kan klara det nordiska klimatet över hela vintern, säger Fredrik.
Seduna satsar sammantaget på framtiden och gör löpande investeringar i företaget.
– Under 2020 blev vi fler duktiga medarbetare som tillsammans ska driva företaget framåt. Våra medarbetare har god branscherfarenhet och detta är betydelsefullt när vi arbetar vidare för miljömässig hållbarhet, och att bli marknadsledande i Norden inom vårt område, avslutar Fredrik Kronqvist.