juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

En helhetsleverantör av värme och kyla

Kylaggregat på sidan av ett hus, installerade av Kyltjänst i Alingsås.

I Alingsås finner vi en sedan lång tid tillbaka erkänd och välrenommerad aktör avseende allt som rör kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och luftkonditioneringar. Trots en stark lokal förankring jobbar man rikstäckande med ett komplett koncept kring allt från projektering och installation till service och underhåll.

Kyltjänst i Alingsås är ett anrikt företag inom kyla och värme som startade redan 1945. Kyl- och frysanläggningar, värmepumpar, luftkonditioneringar samt i viss mån även storköksutrustningar är företagets specialiteter. I det breda konceptet ingår projektering, installation, service och underhåll, och tack vare nära samarbeten med lokala entreprenörer kan man alltid stå för helhetslösningar, alternativt förmedla kontakt mellan kunder och samarbetspartners.
I företagets lokaler på Ängsvaktaregatan utanför Alingsås, dit verksamheten flyttade för ungefär ett och ett halvt år sedan, träffar vi de båda ägarna Sebastian Emanuelsson och Joel Karlsson med ett mångårigt förflutet i företaget. Här, berättar de, brukar de i princip bara stanna till och hämta utrustning och material. Huvuddelen av arbetsdagarna spenderar de med andra ord ute på fältet tillsammans med arbetskollegorna Marko och Lars.
– Vi vänder oss i huvudsak till kunder inom industri och handel, liksom inom den offentliga och kommersiella sektorn, samt även privatpersoner. De flesta finns här i trakterna kring Alingsås, Lerum, Trollhättan, Herrljunga och Borås, men i princip verkar vi över hela Sverige och ibland även utomlands, berättar Joel och Sebastian som blev ägare till det anrika företaget för ungefär fem år sedan.

Löpande kontroller
De berättar att ett arbetsår brukar bestå av två säsonger. Mellan april och september handlar det mest om kyla, såsom luftkonditionering, medan vinterhalvåret domineras av värmelösningar.
– Oavsett säsong genomför vi löpande årliga kontroller och service hos många av våra kunder. Vi tar ansvar för driften så att de slipper störningar. Det är förstås av största vikt för våra kunder att de kan driva sin verksamhet utan stopp, påpekar Sebastian.
Liksom sin kollega trivs han ypperligt med sitt jobb.
– Det är oerhört omväxlande, den ena dagen är inte den andra lik. Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar, vilket gör jobbet både roligt och intressant, samtidigt som vi också är ett härligt gäng som trivs tillsammans.

Kvalitetsprodukter
I Kyltjänst i Alsingsås jobbar man uteslutande med välkända kvalitetsmärken.
– Vi rekommenderar bara produkter som vi vet fungerar i längden, vilket i praktiken innebär att kundens kostnad blir så låg som möjligt. Man ska också komma ihåg att det inte bara är kostnaden på själva produkten som är viktig, utan också själva driftkostnaden. I det avseendet finns det mycket pengar att spara genom att välja rätt utrustning, den billigaste lösningen är sällan den som är billigast i det långa loppet, poängterar Joel Karlsson.
Han berättar att man ofta inleder med en kostnadsfri rådgivning tillsammans med kunden så att man säkerställer att denne erhåller exempelvis rätt värmepump för sina behov. När arbetet är utfört är man noga med att allt är rent, snyggt och prydligt innan man lämnar arbetsplatsen, och därefter finns man alltid tillgängliga för kunden ifall några problem skulle uppstå.
Sebastian och Joel märker att efterfrågan på deras produkter och lösningar ökar, inte minst beträffande luft/vatten-värmepumpar. Man har därmed all anledning att se positivt på framtiden.
– Samtidigt gäller det att vi hela tiden är på tå. Det kommer nya regler och krav hela tiden som vi måste uppdatera oss om och förhålla oss till. Vi har redan idag ett utpräglat miljötänk i företaget så vi känner att vi står väl rustade inför framtiden, säger Sebastian Samuelsson och Joel Karlsson.

Intervju: Jan Arkhede
Text: Örjan Persson