juli 19, 2024
INDUSTRI Okategoriserat

Nyanställningar att vänta när ABB storsatsar i Skellefteå

Nyanställd person på ABB.
Foto Jonas Bilberg

Nära tillgång till avancerad och kundanpassad service är en förutsättning för den lokala industrins konkurrenskraft. För att kunna betjäna nya och befintliga kunder i regionen på bästa sätt utökar ABB nu sin verksamhet i Skellefteå.

Den industriella expansionen i Norrland och Skellefteåområdet fortsätter i oförminskad takt. Skellefteå har ett av norra Sveriges starkaste och mest teknikintensiva näringsliv, och längs norrlandskusten investeras just nu enorma summor i industrin. För att säkra tillgänglighet och service för både nya och etablerade aktörer utökar ABB därför sin verksamhet i Västerbotten.
– ABB har i flera år arbetat för att expandera verksamheten i Skellefteå för att komma ännu närmare våra kunder i regionen. De senaste åren har vi mer än fördubblat antalet medarbetare och är idag 37 personer, men det räcker inte. Därför har vi satt ett nytt mål om att vara 50 medarbetare till 2023. Vi kommer till årsskiftet även att flytta verksamheten till nya lokaler anpassade för våra behov och vår växande verksamhet i den här expansiva regionen, säger Björn Jonsson, affärsområdeschef för ABB Process Automation i Sverige.

Support, tillgänglighet, service
ABB:s kunder finns bland annat inom batteriproduktion, gruvnäring, sågverksindustri, VA och fjärrvärme. Flera av kunderna är världsledande inom sina respektive områden, och gemensamt för de flesta av dem är att de har driftkritiska anläggningar som ska fungera dygnet runt, året om. Behovet av support för att säkerställa hög tillgänglighet på anläggningarna samt snabb och effektiv service av produkter är därför stort, och det har ökat i takt med att tekniken blivit mer digitaliserad och avancerad.
– För att våra kunder ska kunna fokusera framgångsrikt på sina kärnverksamheter behöver de en lokal, stabil och kunnig partner. ABB:s arbete handlar inte enbart om att hålla igång anläggningar, utan även om optimering av anläggningarna för att få ut så mycket som möjligt av produktionsprocesserna och på så sätt öka företagens konkurrenskraft. Ur en hållbarhetsaspekt bidrar dessutom vårt arbete till att industrin kan minimera sin elförbrukning, säger Kim Salsbring, chef för ABB Process Industries i Skellefteå.

Samverkan viktigt
För en framgångsrik nyindustrialisering krävs samverkan för att ta fram de effektivaste och mest hållbara lösningarna. Likaså krävs samverkan för befintlig industri som behöver investera i ny digital teknik, elektrifiering och klimatutmaningarna. Så upplever Kim Salsbring att fallet är i Skellefteå:
– Det är otroligt inspirerande att få vara med om den här starka tillväxtsresan. Den präglas dessutom av ett bra samarbetsklimat mellan företagen, där fokus ligger på att gemensamt lösa framtida utmaningar med samhällets bästa för ögonen. Det här är en utveckling som ABB ser positivt på, och vi är glada över det förtroende som våra kunder och partners i regionen visar oss, säger Kim Salsbring.

Källa: ABB