juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Ledande företag inom certifiering tar sig an många branscher

3 medarbetare vid A3CERT sitter vid skrivbord.

AAA Certification AB, även kallat A3CERT, är ett privatägt och växande familjeföretag i Alingsås som arbetar med certifiering av ledningssystem och produkter under ackreditering. Genom att arbeta snabbt, smidigt och enkelt samt med många branscher, inte minst med svets, bygg, industri och mekaniska verkstäder, har kunderna blivit både många och nöjda. A3CERT ser på framtiden med tillförsikt och ser gärna fler samarbeten med lokala företag.

AAA Certification AB är ett växande familjeföretag som har sitt kontor på Göteborgsvägen i Alingsås och arbetar med certifiering under ackreditering.Det är i Alingsås som vi träffar Cecilia Fransson, som är kvalitetschef och revisionsledare, Thomas Andersson, som är chefsrevisor och revisionsledare samt Evert Larsson, som är VD och delägare på företaget. Everts son Fredrik Larsson är idag vice VD och delägare.
– Jag startade företaget 2007 tillsammans med en kollega som liksom jag hade en tung ingenjörsbakgrund, säger Evert.
Företaget flyttade till Alingsås för åtta år sedan och här arbetar idag deras åtta anställda, samtidigt som man har tillgång till 45 revisorer som är experter inom olika certifieringsområden.A3CERT är ett av Sveriges snabbast växande certifieringsorgan med många nöjda kunder.
– Våra kunder finns utspridda i hela Norden, 1550 i Sverige, 150 i Norge samt 150 i Danmark. Våra revisorer är väldigt duktiga och vi arbetar genomgående med kvalitet, säger Cecilia och Thomas.

Stora inom svets, bygg, industri och mekaniska verkstäder
På A3CERT ser man många fördelar med att vara ett familjeföretag.
–Vår styrka är att vii är smidiga, snabba och enkla att jobba med.I vår bransch har vi femton konkurrenter och bland dem är vi en av de största aktörerna, säger Evert.
Evert, Thomas och Cecilia framhåller också företagets bredd som en viktig konkurrensfördel.
– Våra revisionsledare har hög kompetens inom olika branscher, vi arbetar med allt utom livsmedel. Vi har också varit modiga och satsat mycket på nya områden inom certifiering för att kunna ge företagen helhetslösningar inom certifiering. Branscherna vi jobbar mest inom är svets, bygg, industri och mekaniska verkstäder, säger Evert.
A3CERT utför revisions- och granskningsverksamhet och har ackreditering för ISO certifiering, under ackreditering ifrån SWEDAC. Till exempel utför man ISO certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Just ackrediteringen från SWEDAC menar A3CERT är mycket viktig.
– Vi vill samtidigt göra våra kunder uppmärksamma på att det finns organisationer som certifierar verksamheter trots att de inte är ackrediterade. Något som är viktigt i val av leverantör, säger Thomas.

Vill arbeta med fler lokala företag
A3CERT arbetar idag med flera lokala företag i Alingsås, och ser gärna fler sådana samarbeten i framtiden.
– Alla kanske inte känner till att vi finns så nära och har den kunskapen som vi har inom certifiering. Det är enkelt att begära en offert från oss och diskutera olika lösningar för certifiering. Med hjälp av de regelverk som finns är det odramatiskt att flytta sitt certifikat till oss om man redan är certifierade av annat certifieringsorgan. Det är enkelt att byta till oss utan några extra kostnader, säger Cecilia.
A3CERT ser ljust på framtiden.
– Vi har växt konstant med 10–15 % per år, dels genom att få helt nya kunder, dels genom att kunder kommer över till oss från konkurrenter efter att ha blivit rekommenderade att arbeta med oss. Många ser hur smidigt vi arbetar och kunderna pratar med varandra, de ser vad vi gör och vad vi står för. Så tillväxten ser god ut för oss, säger Evert.
A3CERT menar att det är kostnadseffektivt för företagen att låta dem se över helheten för certifiering.
– Vi utför en 100 % ackrediterad certifiering och arbetar inom många olika branscher. Vi finns här för företag som vill se över sin verksamhet utifrån miljö-, arbets- och kvalitetsperspektiv, avslutar Cecilia Fransson,Thomas Andersson och Evert Larsson.

Intervju: Jan Arkhede