juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

KnislingeVerkens nya ägare ser bara möjligheter

Knislingeverken förbereder för en större montering med en stor lastbil.

I KnislingeVerken AB ligger både kunskap och kapacitet på hög nivå. Tillverkning och montering av större stålkonstruktioner tillsammans med industriunderhåll är bolagets specialitet.

Vi träffar Stefan Edefell, den nye ägaren av klassiska företaget KnislingeVerken som han förvärvade under hösten 2020.
– Med mina 15 år i branschen känner jag både stolthet och ett stort ansvar för att förvalta de drygt 65-åriga traditioner som KnislingeVerken står för. Med de förutsättningar som finns här ligger alla möjligheter öppna att utveckla verksamheten ytterligare, konstaterar Stefan och syftar bland annat på den 3 500 kvadratmeter stora produktionsytan.
Den största hallen är 54 meter lång, 22 meter bred och har 12 meter i takhöjd, vilket ger en bild av företagets kapacitet.

Brett koncept
Stefan beskriver KnislingeVerken som ett tillverknings- och montageföretag med fokus på kvalificerade tillverkningsuppdrag i stål och rostfritt. Större stålkonstruktioner, där broar för gång- och cykeltrafik, dominerar produktionen. Här finns inte minst den välkända Knislingebron, som är en av de produkter företaget är mest känt för.
– Knislingebron finns i flera olika varianter och går i princip att modifiera i det oändliga, berättar Stefan.
KnislingeVerken tillverkar bland annat också stålstommar, arbetsplattformar, rör- och servicebryggor samt samverkansbalkar. Härtill kommer industriunderhållssidan som är en mycket viktig del, i dagsläget hjälper man olika tyngre industriföretag runt om i hela Sydsverige.

Utvecklingspotential
Stefan ser stor utvecklingspotential i KnislingeVerken,
– Det är inte bara de stora projekten eller de avancerade stålkonstruktionerna vi vill jobba med, även de mindre uppdragen är viktiga och vi vill vara den naturliga samarbetspartnern för de lokala företagen i närområdet, säjer Stefan och fortsätter:
– Våra duktiga och kompetenta medarbetare är kvar sedan jag tog över, vilket jag är väldigt glad för. Detta ger en bra grund för utveckling och fortsatta framgångar, där även nyanställningar kan bli aktuella på sikt.
Han konstaterar att bolaget har ett utmärkt geografiskt läge, på 90 minuter når man hela Skåne och Blekinge samt halva Småland och Halland.
– Vi ska bli mer aktiva på marknaden, visa att vi finns och vad vi kan, samtidigt som vi förstås fortsätter vårda de kunder vi redan har, understryker Stefan.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson