juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbara rostskydd förlänger stålkonstruktionerslivslängd

Exteriör av högkvarteret för DACAR.

DACAR AB erbjuder fordon och andra stålkonstruktioner ett hållbart rostskydd som förlänger deras livslängd, vilket både sparar pengar och miljö. DACAR utgår från Hässleholm och det är också här man har sitt test- och utvecklingslaboratorium. Företaget har framtiden i fokus och strävar efter innovativa lösningar anpassade till kundens specifika behov.

Svensk Leverantörstidning träffar Dan Karlsson och Johan Karlsson, far och son, som båda arbetar på det innovativa företaget DACAR AB. Företaget har en lång historia med välkänt ursprung, framför allt inom rostskyddssystem, lim och tätning under varumärket Dinitrol.
– Det är i Dinitrol vi har våra rötter och vårt arv. I mångt och mycket delar vi historia. Alltsedan 1937, då professor Sven Johansson upptäckte rostskyddsinhibitor-föreningen Dinitro-orthro-cresol, även kallad Dinitrol, har vår verksamhet utgått från hållbarhet, säger Johan.
DACAR uppstod 2004 och fick ansvaret för distributionen av Dinitrols sortiment i Sverige i samband med att företaget Dinol flyttade huvudkontor, forskning och tillverkning från Hässleholm till Tyskland.
– Tekniken har sitt ursprung här i Hässleholm och spreds sedan över världen, i synnerhet rostskyddskoncept för bilar. Dinol blev världsledande inom rostskyddssystem för både bilindustrin och flygindustrin, berättar Dan.
DACAR har alltid arbetat med att distribuera,utveckla system och produkter och inte minst konsultera med kund inom ytbehandling, lim och tätning, framför allt inom tillverknings- och underhållsindustrin.Förutom Dinitrol arbetar man också med varumärkena Mäder och ergo.
– Mäder är en tillverkare av färgsystem med innovativa lösningar för de mest krävande sektorerna som järnväg, fordon och industri. ergo har stort fokus på utveckling och tillverkning av lim-, gänglåsning och tätningsmedel, som inte kräver märkning med varningssymboler, säger Dan.
– På bileftermarknaden arbetar vi med ett eget franchisekoncept för professionellt bilrostskydd under varumärket Dinitrol center, som för närvarande består av ett 30-tal rostskyddsstationer, tillägger Johan.

Erfarenhet, forskning och utveckling
DACAR har utvecklat ett organiskt rostskyddssystem för skydd och uppfräschning av rostiga stålkonstruktioner. Systemet förlänger konstruktionens livslängd och är lätt att applicera och kräver mindre förarbete än många andra system. Systemet går att infärga i ett 10-tal kulörer. Produkterna testas noga, och en del av dessa tester görs i laboratoriet i Hässleholm. Här testar man bland annat kemikalieresistens och provar ut appliceringsutrustning. Men även fälttester är en viktig del.
– Cirka 250 äldre och rostiga lyktstolpar omfattas av ett testprogram som pågått i 6 år. Teststolparna finns runt omkring i våra närliggande kommuner. Resultatet är så här långt mycket lovande och visar att systemet förlänger livslängden avsevärt på dessa lyktstolpar, som ofta togs i bruk redan på 1960-talet och har ett kulturvärde, säger Johan.
Företaget står sammantaget för erfarenhet, forskning och utveckling.
– När det gäller bilrostskydd ser vi ett problem när bilägare inte vet hur deras bilar ser ut undertill, utan bara fokuserar på lacken. Biltillverkarnas rostskyddsgarantier täcker bara om rosten kommer inifrån, det finns många undantag och garantin gäller till exempel inte om man kört på saltade vägar, grusade vägar eller i försurat regn, förklarar Dan.
– Det bästa vi kan göra mot miljön är att behålla det vi köper längre, och säkerställa att rost inte uppstår genom att behandla fordonen med ett extra rostskydd. Vi har lång erfarenhet av bil-, buss-, lastbil- och tågmarknaden, liksom av industrin. Tack vare hög kvalitet, service och långsiktigt arbete har vi idag många av Sveriges största företag i dessa branscher som våra kunder, säger Johan.

Ständig utveckling
DACAR arbetar mycket med rostskydd av bearbetade ytor, som är särskilt korrosionsbenägna.
– Här kan korrosion uppstå redan i tillverkningsprocessen, till exempel i samband med olika sköljsteg eller rengöringsbad. Vi har korrosionssystem som neutraliserar rengöringsbad, och som är vattenavvisande- och vattenundanträngande.Många kunder har unika behov och vi har en expertis som kan möta de behoven med ledande produkter, säger Dan.
DACAR ser sammantaget ljust på framtiden. De planerar bland annat att växa inom sina specialområden ytbehandling genom organiskt rostskydd och specialfärger, limning och tätning. De ser reduceringen av korrosion som ett viktigt uppdrag ur ett hållbarhetsperspektiv.
– Det finns många stålkonstruktioner som det är möjligt att förlänga livstiden på med hållbara metoder. Vi arbetar långsiktigt och tänker framåt, avslutar Dan Karlsson och Johan Karlsson.

Intervju: Peter Hägg