april 15, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Maskiner, service och maskinservice

GFS Service har varit verksamma inom fastighetsservice sedan 1992. De senaste åren har man fokuserat mer på försäljning och service av maskiner, vilket har gjort att omsättningen nästan har fyrdubblats på sju år. Just nu satsar man mycket på kunder inom olika delar av vården.

Read More
NYHETER

Nytt rekord i solceller – ökning med 164 procent

Från januari till och med juli 2023 har 63 647 solcellsanläggningar installerats. Det är fler än under hela förra året och en ökning med 164 procent jämfört med samma period förra året. Det visar en ny sammanställning från Skatteverket genomförd av Vesivek, Nordens största takrenoveringsföretag som nu ger sig in

Read More
ÅTERPUBLICERAT ENERGI

Statistik visar: Fler än hälften tror att kyla kostar mer än värme

Skenande elpriser och ökat fokus på energieffektivisering tycks ha eldat på en seglivad myt om att det kostar mer än det smakar att kyla ner sitt hem. Något som bekräftas i den enkät som frånluftsvärmepumpsföretaget ComfortZone tillställde svenskar boende i villa där fler än hälften instämde i att kylning drar

Read More
BYGG & FASTIGHET

Bara tre av tio planerar takbyte i samband med solcellsinstallation

Enligt en undersökning kan nästan 8 av 10 tänka sig att installera solceller medan bara 3 av 10 skulle renovera taket i samband med installationen. Ett sådant förfarande kan leda till onödiga kostnader ifall taket behöver bytas under solcellernas livslängd.

Read More
ÅTERPUBLICERAT NYHETER PRESSRELEASER

Vattenfall startar nytt projekt för fossilfri vätgasproduktion vid Ringhals

Vattenfall har beslutat att starta ett projekt för att producera fossilfri vätgas i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Det ökar flexibiliteten i hur elnät och elproduktionen kan utnyttjas när Vattenfall planerar för ny elproduktion från både kärnkraft och havsbaserad vindkraft i närområdet.

Read More
NYHETER

Uddeholm sparar energi med hjälp av system från Prevas

Uddeholm väljer att utöka befintlig installation av FOCS, ett system för styrning och optimering av ugnar som utvecklats av Prevas, till ytterligare 20 ugnar. Utrullningen sker från och med första kvartal 2023 till och med första kvartal 2024. Sedan tidigare har man installerat lösningen på 10 ugnar. – Uddeholm har

Read More
NYHETER

Algodling värmer fler än 2 500 lägenheter i Gustavsberg

Överskottsvärme från AstaReals algodling har börjat användas för fjärrvärme till fler än 2 500 lägenheter i Gustavsberg. Den unika installationen från Vattenfall innebär att spillvärme från AstaReals produktion tas tillvara, värme som annars skulle gå förlorad.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbar etikettproduktion på anrikt tryckeri

Nordvalls Etikett har tryckt etiketter i över hundra år och fortsätter växa stadigt. De senaste åren harhållbarhet varit ett stort fokus, inte bara internt på Nordvalls enheter i produktionsprocessen, utan också i etikettmaterial som är snällare mot miljön.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Lyfter sina kunder till skyarna

Lyft & Byggmaskiner AB och Lyft & Byggkranar började som en liten verksamhet i Ängelholm. Idag har man depåer över södra Sverige och ett enormt sortiment att hyra ut till sina kunder tillsammans med allt från utrustning och tillbehörtill tjänster, exempelvis i form av kranförare. Man arbetar ständigt för att

Read More
BYGG & FASTIGHET NYHETER

Swerock vill se ökat samarbete i branschen för att nå klimatmålen

År 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat de klimatpåverkande utsläppen. Swerock, liksom alla bolag med verksamhet inom branschen, behöver tänka nytt. – Vår bransch är en stor del av problemet. Därför vill vi vara en aktiv del av lösningen. För att uppnå både branschens och Swerocks miljömål behövs nya

Read More