april 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

CRM-lösningar för olika behov

Absfront är ett IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer med kundresan genom att erbjuda CRM-lösningar som är kopplade till försäljning, marknadsföring och kundservice. Då olika organisationer har olika behov, erbjuder man tre olika koncept, som kan anpassas efter behov.

Read More
INDUSTRI

ABB tänjer på gränserna för robotteknik och AI

Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics, identifierar tre drivkrafter för robotdrivna AI-lösningar under 2024 då ABB fortsätter att expandera till nya segment som ännu inte tagit del av robotautomationen. – Under året kommer vi att se ett allt större fokus på AI:s viktiga roll, säger Marc Segura. Det handlar

Read More
ENERGI

60 procent av energikonsumenterna i Sverige kan inte bidra mer till den gröna omställningen

Den gröna omställningen kräver att konsumenter förändrar sitt beteende. Men 60 procent av energikonsumenterna i Sverige anser att de redan gör vad de kan, visar en global undersökning. Majoriteten av svenskarna skulle inte klara av en energiprisökning på 10 procent. Fyra av tio är ändå villiga att betala prispremium för

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Specialkemidistributör som säljer kunskap

Caldic är en internationell specialkemidistributör som drog igång sin nordiska verksamhet 2016. Här är man verksamma inom två affärsområden, som består av Food och Industrial. Företaget fokuserar på specialbitar och tas ofta in när det krävs speciella egenskaper. Caldic AB:s VD, Niklas Ekman, förklarar det på ett enkelt sätt: –

Read More
NYHETER PRESSRELEASER

Nytt stöd skapar utsläppsminskning med sidonytta för VA-bolag

Den svenska VA-sektorn har ett stort investeringsbehov för att kunna säkra framtidens vattenförsörjning, uppskattningsvis 560 miljarder till år 2040 enligt Svenskt Vatten. Samtidigt pekar klimatforskningen på det stora behovet av utsläppsminskningar i närtid. Nu tar Norconsult Sverige tillsammans med ett antal andra aktörer därför fram ett processbaserat stöd för hur

Read More
BYGG & FASTIGHET

Innovativ modell för byggande i trä tas fram i Borlänge

Ett nytt forskningsprojekt, "Levande skog, levande samhälle" har initierats för att tackla utmaningar kopplat till skogens biologiska mångfald och resiliens. Målet är att integrera hållbart skogsbruk med innovativt byggande i trä genom en modell som omfattar hela processen från skog till färdig byggnad i en lokal systemkedja.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Bemanning och rekrytering med människan i centrum

OnePartnerGroup är bemannings- och rekryteringsföretaget där människan står i centrum. Här brinner man för såväl entreprenörskap som den enskilde individens ambitioner och möjligheter att växa och utvecklas. Det gör OnePartnerGroup till en aktör som onekligen sticker ut i bemanningsbranschen och som i allra högsta grad bidrar till växande företag och

Read More
ENERGI

Vattenfall och Borealis tecknar långsiktigt energiköpsavtal i Sverige

Vattenfall och Borealis har tecknat sitt första långsiktiga energiköpsavtal (Power Purchase Agreement, PPA). Från januari 2024 förser Vattenfall Borealis verksamhet i Stenungsund med 175 GWh fossilfri el per år, producerad vid Vattenfalls vattenkraftverk i Lule älv.

Read More
IT & DIGITAL KOMMUNIKATION

Atea i topp bland attraktiva arbetsgivare enligt kvinnor

Atea Sverige topprankas av kvinnor som attraktiv arbetsgivare 2024. Det visar Karriärföretagens omröstning där kvinnor röstat på de arbetsgivare som de anser är mest attraktiva. Atea kniper i år sjätteplatsen på topp 10-listan inom Tech.

Read More
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbar stadsutveckling i ett brett perspektiv

Sustainable Business Hub är ett kluster inom hållbar stadsutveckling. Med kommunerna som behovsägare arbetar verksamheten med frågor rörande energi, avfall, vatten, klimatanpassning och fastigheter. Man har ett brett erbjudande för sina medlemmar varav majoriteten är privata företag. Den största delen av verksamheten består av att driva olika projekt kopplade till

Read More