maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Ramirent är mer än maskiner

Byggnad med Ramirent på sidan.

Ramirent är den ledande leverantören av uthyrningslösningar för byggsektorn och övrig industri. Här kombineras kunskap och service med de bästa maskinerna marknaden har att erbjuda. Det är ett koncept som attraherar såväl privatpersoner som stora byggföretag.

Ramirent etablerades redan i slutet av 50-talet och har sedan dess haft en stadig utveckling. Sedan förvärvet av Stavdal i oktober 2019 är Ramirent landets ledande leverantör av uthyrningslösningar för byggsektorn och övrig industri, med fler än 80 anläggningar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Numera ägs bolaget av franska Loxam som i sin tur är ett av Europas största uthyrningsföretag, vilket gör att Ramirent finns representerat i nio länder.
Man beskriver sig själva som ett framåtsträvande serviceföretag med det uttalade målet att hjälpa sina kunder att öka såväl säkerheten som effektiviteten ute på arbetsplatserna. Det är en formulering som även Ronny Larsson, distriktschef på Ramirent i Hässleholm, gärna skriver under på. Han har varit verksamheten trogen ända sedan början av 80-talet och representerar således i mångt och mycket den starka lokala förankring som inte bara Hässleholmsenheten, utan hela Ramirent representerar.
– Vi vänder oss till den lokala byggaren, men även privatpersoner är förstås välkomna till oss. Små eller stora aktörer – vi är till för alla, poängterar Ronny.

Kompletta lösningar
Beträffande uthyrning av maskiner och utrustning står Ramirent för ett synnerligen brett utbud. Man hyr ut allt från anläggningsmaskiner, såsom grävmaskiner, hjullastare och teleskoptruckar, till markvibratorer, motorsågar och skruvdragare.
Ramirent står också för ett komplett koncept kring fallskydd i samband med takarbeten och andra arbetsinsatser på hög höjd, samt väg- och trafikavstängningslösningar vid vägentreprenader. Man erbjuder härutöver även utbildningar via Ramirentskolan där man till exempel utbildar inom fallskydd och ställningsbyggnation.
– Vår stående ambition är att stå för ett koncept som gör att våra kunder inte låser kapital, påpekar Ronny Larsson och utvecklar:
– Vi kan stå för kompletta lösningar där vi kan verka i rollen som helhetsleverantör till olika byggprojekt. Vi kan göra allt från att sköta hela logistiken till att städa arbetsbodar. En kund kan till exempel beställa 50 arbetsbodar till ett visst datum, varpå vi levererar, monterar och installerar allt – vintersäkrat och klart.
Ronny lyfter även fram Ramirents egen designavdelning där man för kundens räkning kan rita upp kompletta arbetsplatser med materialuppställningsplatser, lyftkranars placering, utrymningsvägar och beräkningar av kollektivt fallskydd. Ramirent förfogar över ett eget system som bland annat innefattar noggranna riskanalyser.
– Vi vill gärna komma in i ett så tidigt skede i ett projekt som möjligt. På så sätt kan vi effektivisera hela byggprocessen på ett optimalt sätt. Byggarna ska helt enkelt kunna koncentrera sig på det de gör bäst: att bygga, säger Ronny.

Trafiksäkerhet
Annars har stort fokus i Ramirent under senare kretsat en hel del kring trafiksäkerhet. Man har satsat hårt på det egenutvecklade tungskyddet för trafik som man kallar för SafePass. Det rör sig om en fordonsbarriär som är trafiksäker, lätthanterad och skapar en bra arbetsmiljö för de som utför jobbet längs våra vägar, liksom för trafikanterna. Den lätta vikten gör att man kan transportera många barriärer samtidigt och att behovet av att vara många personer ute på trafikarbetsplatserna minskar.

Flexibla och lyhörda
Ramirent är den lokala uthyraren med de stora resurserna. ”Smooth service whith a smile” är en slogan man gärna jobbar efter, vilken framhåller bolagets fokus på att alltid vara flexibla  och lyhörda inför kundernas önskemål och behov. Det är, understryker Ronny Larsson, viktigt att man inte är fyrkantiga
– Under pandemin har vi haft mer än vanligt att göra, inte minst för privatpersoner som passat på att genomföra olika byggprojekt hemma. Här kommer vår lokala kännedom väl till pass. Vi samarbetar med många lokala entreprenörer, säger Ronny och framhåller avslutningsvis företag som Treano, Fasab och Franssons Bygg.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson