maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Kompletta transportlösningar ända fram till dörren

Lastbild från M. Gustdolf Åkeri.

I M. Gustdolf Åkeri AB kallar man sig det lilla åkeriet med det stora ansvaret. Här ombesörjer man alla typer av transporter med ett ständigt fokus på kvalitet, att hålla utlovade tider och att alltid ha en nära och personlig dialog med kunden. M. Gustdolf Åkeris helhetskoncept innefattar även tjänster kring förtullning och lager.

Mikael Gustdolf var bara 19 år när han startade sin egen åkerifirma för 25 år sedan. Fokus låg inledningsvis på trailertransporter, men sedan dess har verksamheten utvecklats kontinuerligt till att idag sysselsätta ett 25-tal personer. Mikael har tolv egna bilar samt ett antal som han hyr in. Och det är den norska marknaden som kommit att bli M. Gustdolf Åkeris specialitet.
– I takt med att e-handeln har ökat har vi vässat vårt koncept avseende både lagring och direktleveranser till Norge. Vi började med detta redan 2011 och har på så sätt kunnat bygga upp ett omfattande kontaktnät som säkerställer hög kvalitet på våra transporter. Chaufförerna jobbar i tvåskift, vilket innebär att bilarna till och från Norge kan rulla hela tiden, upplyser Mikael Gustdolf.
Han berättar att den norska marknaden är lite speciell eftersom de levererar direkt till privatpersoner utan att lasta på en terminal i Norge. Detta sker i stället på Mikaels egen terminal i södra Sverige. Här lastas bilarna fulla varpå chaufförerna ligger ute hela veckan och levererar.

Hela kedjan
M. Gustdolf Åkeri förfogar över olika bilar för olika regioner i Norge i syfte att effektivisera och rationalisera driften. Det egna lagret finns i skånska Fagerhult utanför Markaryd. Mikael och hans personal står därmed för hela kedjan – hämtning, frakt till depån, lastning, transport och leverans till Norge, men även till Bohuslän och Värmland som också utgör M. Gustdolf Åkeris upptagningsområde. All godshantering ombesörjs av hans egen lagerpersonal.
M Gustdolf Åkeri ombesörjer även förtullning till Norge. Mottagarna kan tack vare ett välutvecklat track & trace-system alltid se var deras paket befinner sig.
– I och med detta är det inte ovanligt att kunderna själva tar sig till platser där till exempel chaufförerna övernattar för att hämta sina paket. Det är förstås något vi gärna bistår med. Vi satsar överlag mycket på att utveckla trafikplanering och spårning, det är en process som alltid är igång eftersom tekniken utvecklas hela tiden, säger Mikael Gustdolf.

Personliga kundrelationer
Mikael berättar att svenska chaufförer överlag har ett gott rykte. I M. Gustdolf Åkeri har man alltid lagt stor vikt vid personliga kundkontakter. Kunderna kan till exempel komma i direktkontakt med chaufförerna, vilket inte är helt vanligt i en tidspressad bransch.
– Vi låter våra kunder vara med och planera själva transporten om de så önskar, samtidigt som vi alltid är noga med att packa på ett effektivt sätt. Det blir effektiva och optimerade transporter, samtidigt som vi gör miljön en tjänst, säger Mikael Gustdolf som avslutningsvis gärna lyfter fram personalen.
De gör ett fantastiskt jobb, menar han, och nämner att återväxten i mångt och mycket ombesörjs genom att man tar emot praktikanter.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson