juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Hurtigs Bil driver på när Sverige ställer om

Medarbetare på Gösta Hurtigs Bil står framför nysåld bil.

Elbilsförsäljningen i Sverige ökar med 113 procent jämfört med 2019 och nästa år förväntas försäljningen öka till 280 000 sålda elbilar. Trenden är tydlig, omställningen är i full gång, något som blir allt mer tydligt på Hurtigs Bil som står för fem procent av den totala elbilsförsäljningen i Sverige.
– En elbil betalar mer eller mindre sig själv när man jämför kostnaden för drivmedel för bensin- eller diesledrivna bilar. Det kan bli besparingar på 30 000 kronor per år, konstaterar Kristopher Hurtig, VD på Hurtigs Bil.

Gösta Hurtigs Bil AB har mer än ett halvt sekel på nacken och var tidigt ute när det gäller försäljning av elbilar. Redan 2011 såldes den första och två år senare tog det enligt Kristopher Hurtig, VD på Hurtigs Bil, ordentlig fart.
– Den största skillnaden märkte vi 2016. Vi har procentuellt sett alltid sålt fler elbilar än marknaden i stort, och idag är fördelningen jämn mellan sålda el- och bensin- eller diesledrivna bilar, säger Christopher som också är son till företagets grundare.
Han konstaterar att elbilsförsäljningen i år har ökat med 113 procent. 2019 såldes 31 000 elbilar i Sverige, i år landar siffran på 66 000 och nästa år förväntas försäljningen nå helt nya nivåer med uppemot 280 000 sålda elbilar. Hurtigs Bil står för fem procent av den totala försäljningen i Sverige.
– Skiftet från bensin till el är verkligen i full gång, det råder ingen tvekan om det, säger Christopher och lyfter i sammanhanget fram bonus malus-systemet som premierar miljövänliga fordon. Systemet kom till i syfte att minska klimatpåverkan och oljeberoendet inom transportsektorn.

Betalar sig själv
Hurtigs Bil erbjuder i dagsläget tre varianter av elbilar, från små bilar på 2-3 kubik till stora på 9-17 kubik. Christopher Hurtig lyfter gärna fram en bil ur mellansegmentet, en Citroën e-jumpy, som är en lätt lastbil med mycket goda vitsord avseende komfort och prestanda, och med en räckvidd på 25–30 mil vid normal körning. Christopher jämför Citroën e-jumpy med en likvärdig dieselbil, och de ekonomiska fördelarna, utöver de tydliga miljömässiga, är onekligen intressanta.
– e-Jumpyn kostar 360 000 kronor medan vår jämförelsebil kostar 300 000. Eftersom du vid köp av en elbil erhåller en så kallad supermiljöpremie på 60 000 kronor är prisskillnaden utraderad redan från början. Om man sedan räknar med att en dieselbil drar 0,8 liter per mil och att dagens dieselpris ligger på 14,30 kronor, samtidigt som den eldrivna bilen drar 2 kW/mil – det vill säga cirka två kronor – blir kostnadsbesparingen tio kronor per mil. Om man kör 3 000 mil om året sparar man med andra ord 30 000 kronor i bränslekostnader, konstaterar Christopher Hurtig.

I framkant
Citroën e-jumpy är dessutom en snabbladdad elbil. Generellt tar en snabbladdning på 80 procent cirka 30–40 minuter. Med bara tio minuters laddning kan du köra mellan tre och fem mil, beroende på trafik- och vägförhållanden.
– Om bilen används i arbetet kan man med andra ord ladda bilen under lunchen, påpekar Christopher och tillägger att man vanligtvis laddar bilen under natten till 90–95 procent.
Det går, poängterar han, att ladda bilen från ett vanligt eluttag, men han rekommenderar att man installerar en laddstolpe i hemmet.
Hurtigs Bil driver också Sveriges enda aktiva batteriverkstad för Nissans elbilar där man är certifierade för såväl förra som dagens generationer batterier. Satsningen, vilken inleddes 2018, är ett naturligt led i Hurtigs Bils stående ambition att ligga i framkant på den svenska elbilsmarknaden.
Christopher Hurtig blickar framåt med stor tillförsikt och hoppas att företaget kan ta en aktiv del när Sverige ställer om från fossildrivet till eldrivet.
– I Sverige finns idag cirka 5 miljoner bilar, varav 669 000 transportbilar. Om elbilsförsäljningen fortsätter växa i nuvarande takt innebär det att vi kan byta ut alla landets fossildrivna fordon på bara elva år. Det känns fantastiskt roligt att vara en del av en utveckling som har en så stor positiv inverkan på miljön.

Research: Oliver Malm
Text: Örjan Persson