maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Hållbarhet och kompetens i fokus hos expansiva stomentreprenören Finja Prefab

Varselklädd medarbetare på Finja Prefab.

Med över 30 år som tillverkare av betongelement är Finja Prefab ett aktat namn i betongbranschen. Effektiva stomkoncept och en kompetent organisation bidrar till en viktig del av det industriella byggandet i Sverige.

Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med sina stomkoncept. De är en rikstäckande aktör med sju produktionsanläggningar runt om i Sverige. Hållbarhet och klimat är strategiska prioriteringar för Finja Prefab. Deras fokus på miljömässigt hållbara betongelement har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. De erbjuder nu också kunderna klimatpositiva betongstommar. Företagets engagerade och kompetenta medarbetare är dess främsta tillgång i en organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar betongstommarna.
Finja Prefabs historia startade 1987 då man började tillverka prefabricerade väggar till lantbruksbyggnader på anläggningen i Finja. Sedan dess har bolaget vuxit via både förvärv och marknadsexpansion, och nu i vår etablerar man sin åttonde fabrik i Strängnäs. Från och med januari 2021 ägs Finja Prefab AB av K-Fastigheter efter att tidigare varit en del av den familjeägda Finjakoncernen.

Ansvar och kompetens för hela processen
2012 började Finja Prefab satsa på stommar med förspända massivbjälklag och ett bostadskoncept som man kallar Hållbara Hem.
– Idag producerar vi prefabricerade lösningar till största del för bostäder men även till lantbruk, industri och offentliga byggnader. Vi tillhandahåller allt man behöver för ett effektivt stombygge, till exempel förspända massivbjälklag, väggelement och balkonger. Våra stommar är objektanpassade och har en färdigställningsgrad utifrån kundens behov, men processen är i stort densamma inom varje projekt, berättar Leif Astikainen som är HR-chef på Finja Prefab.
Det är byggherrar och byggentreprenörer som utgör Finja Prefabs huvudsakliga kundkrets. Finja Prefabs styrka som en komplett stomentreprenör är att de tar ansvar för hela processen, från försäljning, projektledning och konstruktion/projektering till produktion och montering med egna resurser. Verksamheten sysselsätter idag cirka 550 egna anställda, vilket gör Finja Prefab till en av landets större aktörer i sin bransch.
– Eftersom vi jobbar med helhetslösningar för stommar är det oerhört viktigt att vi upprätthåller hög kompetens innanför våra egna väggar. Vi satsar kontinuerligt på kompetensutveckling och ständiga förbättringar i vår verksamhet. Det är personalen som gör skillnad och är själva förutsättningen för vår framgång, jag är väldigt stolt över alla våra medarbetare.
Leif berättar vidare att organisationen jobbar i digitala planeringsverktyg som ger kontroll på projekten genom hela kedjan, vilket bidrar till att effektiviteten kan optimeras och kvaliteten ökar.

Miljö och hållbarhet
Miljö och hållbarhet är begrepp som sedan länge genomsyrar alla delar av Finja Prefabs verksamhet.
– Branschen som sådan har uttalat mål för koldioxidneutralitet till senast 2045,vi har satt egna ambitiösa mål, säger Leif Astikainen och utvecklar:
– Vi har kartlagt vad vi själva kan göra här och nu och därför satt upp tuffa mål om 50 procent minskade CO2-avtryck för våra stommar inom bara tre år. Redan under år ett har vi minskat våra avtryck med cirka 26 procent.
Tills de når hela vägen väljer man initialt att klimatkompensera genom ett certifierat hållbarhetsprojekt i Indien. För att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten jobbar Finja Prefab till exempel med närproducerad tillverkning vid sina åtta fabriker och förbättring av betongrecepten. Man har också bytt armeringsleverantör till en av Europas grönaste stålproducenter.
– Det rör sig om ett flertal olika åtgärder som tillsammans gör stor skillnad för CO2-avtrycket, menar Leif.
Han ser framtiden an med stor tillförsikt och kan konstatera att bolaget, sedan det satsade på en ny och tydlig strategi, har haft en mycket god utveckling där bland annat omsättningen har fördubblats de senaste fem åren. Tillsammans med den nya ägaren ser man en fortsatt stark tillväxt framåt.

Intervju: Peter Hägg