juli 19, 2024

Hållbar stadsutveckling i ett brett perspektiv

Sustainable Business Hub är ett kluster inom hållbar stadsutveckling. Med kommunerna som behovsägare arbetar verksamheten med frågor rörande energi, avfall, vatten, klimatanpassning och fastigheter. Man har ett brett erbjudande för sina medlemmar varav majoriteten är privata företag. Den största delen av verksamheten består av att driva olika projekt kopplade till hållbar stadsutveckling.

Håkan Rosqvist har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet. De senaste sex åren har han varit VD för Sustainable Business Hub. Innan dess har han forskat inom miljö och disputerat från Kungliga Tekniska Högskolan. Han har även jobbat och forskat på Lunds universitet, jobbat på Statens geotekniska institut och varit chef för miljö och forskning på Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Arbetet som VD på Sustainable Business Hub har varit en möjlighet för honom att arbeta med hållbar stadsutveckling i ett brett perspektiv.
– Vi är ett kluster inom hållbar stadsutveckling. Ett kluster är ett nätverk av aktörer inom en bransch med en mer öppen ingång än exempelvis en branschförening, vars syfte är att gynna sin bransch. Ett kluster har en något mer objektiv hållning och jobbar till stor del med innovation, berättar Håkan.

Sustainable Business Hub samverkar med offentliga verksamheter, det privata näringslivet och Akademin.
– Vi jobbar med energi, vatten, klimatanpassning och fastigheter. Kommunerna är våra behovsägare och det privata näringslivet är lösningsleverantörerna, säger Håkan.

5 erbjudanden
Sustainable Business Hub har fem huvudsakliga erbjudanden till sina medlemmar. Dessa erbjudanden överlappar ofta varandra. Det första erbjudandet handlar om synliggörande.
– Man kan bli synlig genom eventverksamhet. Vi gör gärna tematiska event där vi till exempel demonstrerar en lösning och bjuder in behovsägare, säger Håkan.

Det andra erbjudandet är matchning, som ofta utförs genom ett klassiskt pitch-and-match-upplägg.
– En kommun kan till exempel komma och berätta om utmaningar, så kan företag visa sina lösningar, säger Håkan.

Det tredje erbjudandet består av internationalisering.
– Det handlar då ofta om specifika projekt och syftar i regel till att hjälpa företag ut på en internationell marknad, säger Håkan.

Det fjärde erbjudandet handlar om kunskap och omvärldsbevakning.
– Det är tematiska event där vi presenterar resultat från olika projekt, säger Håkan.

Det femte erbjudandet består av projekt.
– Detta är en stor del för oss. Vi är en mycket projektintensiv organisation. Just nu har vi 14 projekt i vår portfölj, 10 EU-projekt och 4 svenska projekt. Den totala projektportföljen ligger på över en halv miljard kronor, berättar Håkan.

3 fokusområden
På Sustainable Business Hub arbetar man inom tre fokusområden, hållbar energi, klimatanpassning och cirkulär resurshantering.
– Till exempel så har vi nyligen tagit över som värd för Klimatstegen, som är utvecklat av Lunds Tekniska Högskola. Det är ett nyligen utvecklat verktyg för att jobba med klimatfrågor inom byggområdet. Man kan uppskatta sin klimatpåverkan när man bygger, vilket är en stor fråga för branschen, berättar Håkan när vi träffar honom i mitten av februari.

Inom cirkulär resurshantering handlar arbetet om avfall och återvinning. När det kommer till klimatanpassning, handlar det mycket om klimatanpassning i städer.
– Det kan till exempel handla om hur man hanterar skyfall i städer. Man kan få översvämningar som leder till stora materiella kostnader. Ett sätt att hantera problemen är att man samlar upp vatten i anlagda växtbäddar, säger Håkan.

I februari tar Håkan ett kliv ner till Senior projektledare och lämnar över VD-posten till Anita Sindberg, som har lång VD-erfarenhet från näringslivet.
– Jag brinner verkligen för hållbarhet och med Sustainable Business Hub som plattform finns det stora möjligheter att samverka mellan olika aktörer för att skapa gröna innovationer och affärer för att gynna tillväxt och ett grönare samhälle. Vi vill kunna bidra till mer hållbar affärsnytta och ökad konkurrenskraft för våra medlemmar, säger Anita.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler