maj 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

En lokal och personlig bank

Gruppbild på personalen på Handelsbanken i Uddevalla.

Handelsbanken bildades 1871 och är Stockholmsbörsens äldsta företag. Det är en av världens starkaste banker med en stark och lokal förankring och tillitsfulla relationer. Detta präglar i högsta grad även Handelsbankens kontor i Uddevalla där man jobbar nära sina kunder och erbjuder personlig service med storbankens resurser i ryggen.

Handelsbanken, med drygt 12 000 medarbetare,har ett rikstäckande kontorsnät på sina sex hemmamarknader: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Under året firar Handelsbanken 150 år och även kontoret i Uddevalla har en stark historisk prägel med etablering på orten sedan drygt hundra år tillbaka. Sedan 1941 har kontoret legat på Kungsgatan och till nummer 10 flyttade banken 1968. Personalen, som är 13 till antalet, jobbar i ett öppet landskap men har även ett flertal mötesrum att tillgå för de individuella kundmötena. Marie Kaptein är kontorschef.
– Vi vill vara den lokala, personliga banken som bryr sig om sina kunder, vi vill erbjuda både hög tillgänglighet och en hög servicenivå. Att lyssna på våra kunders behov är grundläggande för hela vår bankverksamhet. Vi vill bygga livslånga relationer med våra kunder. Genom ett decentraliserat arbetssätt, digitala lösningar, stabila finanser och låg risktolerans vill vi bygga långsiktiga kundrelationer, säger hon.
Verksamhetsområdet för kontoret i Uddevalla omfattar kommunerna Uddevalla, Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Tanum och Strömstad samt de norra delarna av Orust kommun.
Marie berättar att Handelsbanken har tydliga hållbarhetsmål och banken blev för andra året i rad utsedd till Sveriges mest hållbara börsbolag i kategorin
bank och finans.

Nöjda kunder
Hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer är begrepp som ligger såväl Marie som hela Handelsbanken varmt om hjärtat. Det gäller relationer till såväl privatpersoner som företag.
– Att bygga långsiktiga och hållbara relationer med kunderna och uppnå hög kundnöjdhet är oerhört viktigt för oss. Vi ska vara en trygg och stabil bank och vi vill erbjuda våra kunder en personlig bankkontakt. Vi ska ge individuella och professionella råd i alla avseenden med kundens behov i centrum, betonar Marie Kaptein.
– Oavsett om mötet sker fysiskt, via telefon eller som onlinemöte vill vi säkerställa att kunden får ett relevant erbjudande, och det är kunden som bestämmer var mötet ska ske, förtydligar hon.

Lokalt engagemang
Handelsbanken i Uddevalla servar idag cirka 10 000 privatkunder och 860 företagskunder i sitt verksamhetsområde. Genom att dela sin kunskap kan man bidra till sina kunders ekonomiska förmåga och finnas till stöd när det gäller vardagsekonomi, sparande, boende och trygghet.
– Vi är gärna med och stödjer det lokala idrotts- och föreningslivet, vilket samtidigt ger oss möjligheter att synas utåt. Vi sponsrar ett flertal olika föreningar, berättar Marie Kaptein som ser positivt på bankens framtid, samtidigt som hon också ser utmaningar.
– Det är viktigt att vi hela tiden jobbar med ett tydligt framtidsperspektiv. Vi kan aldrig luta oss tillbaka utan vi behöver följa med våra kunders föränderliga behov och ständigt utvecklas och erbjuda digitala lösningar och anpassad rådgivning.
Marie berättar avslutningsvis att hon inom kort kommer att lämna över jobbet som kontorschef till kollegan Fredrik Sköld, som har ett förflutet på Handelsbanken i flera olika roller sedan 2008.

Intervju: Sean Larsson