juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

En aktiv part i sydsvenska infrastrukturprojekt

Grävmaskin och medarbetare från Duvborn Mark & Maskin på byggarbetsplats.

I samband med sydsvenska infrastrukturprojekt är Duvborn Mark & Maskin AB en ofta anlitad aktör. Företaget har många års erfarenhet inom mark och anläggning och har genom åren legat bakom ett flertal prestigefyllda projekt i Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län. Med moderna maskiner och kompetent personal finns det inga begränsningar för vad Duvborn Mark & Maskin kan åta sig.

Michael Duvborn startade den egna firman Duvborn Mark & Maskin AB för sju år sedan men har en erfarenhet som sträcker sig mer än 40 år tillbaka i tiden.
– Jag hyrde ut mig själv och min grävmaskin till olika entreprenörer här i Skåne. Efter ett tag blev jag engagerad som projektledare och platschef och fick hoppa ur maskinen, säger Michael som idag har sex anställda med fyra Volvogrävmaskiner på mellan 18 och 40 ton.
Mark och anläggning är företagets specialitet, man utför både små och stora uppdrag, inte minst kring infrastruktur, i Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län. Michael och hans medarbetare kan ta ett helhetsansvar kring varje uppdrag med allt från planering och ritningsläsning till framdrift av hela projektet. Duvborn Mark & Maskin jobbar mestadels med GPS och maskinstyrning, och kan även bistå med modellbygge.

Omfattande uppdrag
Michael Duvborn anställde sin första medarbetare 2016 och fick därefter köpa in flera maskiner eftersom företaget fick i uppdrag av Peab att jobba med E22 vid Linderöd. Året därpå påbörjades det stora bygget av järnvägsdepån i Hässleholm där Duvborn Mark & Maskin verkade som projektledare, samt i konsultrollen på uppdrag av PK Road.
– Det var ett oerhört omfattande jobb, vilket innebar att vi fick köpa in ett flertal nya maskiner. Som mest hade vi 35 inhyrda maskiner, berättar Michael.
I samma veva fick man dessutom i uppdrag av Vägverket att bygga en viltbro, en så kallad ekodukt, över riksväg 21 med tillhörande viltstängsel på sammanlagt fem mil. Ett annat stort projekt utfördes för Vägverket längs riksväg 28 vid Karlskrona och härutöver gräver man även ner 3,1 kilometer vatten- och avloppsledningar till VA Syd för Malmö Stad. Sege Park på uppdrag av EON och Malmö Stad är ett annat projekt värt att nämna.

Växer och utvecklas
Duvborn Mark & Maskin har samlat på sig många goda omdömen och har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen.
– Efterfrågan på vara tjänster bara växer, vilket gör att jag kommer att behöva anställa många fler medarbetare framöver, säger Michael Duvborn som spår att han för egen del kommer att jobba vidare som projektledare för helheten i projekten.
– Vi är bra på att driva stora och omfattande projekt, samtidigt som vi kan bidra med kunskap och rådgivning. Vi växer och ser framtiden an med stor tillförsikt, inte minst tack vare alla byggprojekt som pågår i södra Sverige just nu.
Duvborn Mark & Maskin AB ingår i Duvborn Holding som även innefattar Lysing Mark & Maskin, HyrInHyrUt.se samt DEAB Entreprenad.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson