juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Brionkoncernen lanserar nytt koncept för fastigheters energilösningar

Medarbetare från Brion Invest framför firmabil.

Brion Invest AB är ett expansivt företag som med en stabil värdegrund och hög kompetens levererar innovativa lösningar inom områdena ventilation, rör, teknik och solenergi. Nu har man dessutom lanserat ett nytt koncept, Brion Ecoline, genom vilket man hjälper sina kunder att sänka fastigheters driftkostnader och minska CO2-avtrycket. Genom lanseringen stärker företaget sin miljöprofil ytterligare.

Svensk Leverantörstidning träffar Anders Bådholm, som är VD på Brion Invest AB, en installationskoncern som utför entreprenad, service och konsultuppdrag inom fastighetssektorn.Företagets tillväxtstrategi bygger på delägarskap i dotterbolagsform och Brion Invest AB har sitt huvudkontor i Mölndal/Göteborg medan lokala kontor finns i Borås, Kungsbacka, Malmö och Trollhättan. Företaget har gjort en imponerande resa de senaste åren.
– Totalt är vi nu 154 anställda och vår tillväxtstrategi är något som vi ständigt följer upp. Vi startade 2017 med rör och ventilation och företaget tog rejäl fart när vi 2018 kom igång med verksamheten Brion Installation & Service, berättar Anders.
Brion Invest AB arbetar brett inom flera områden.
– Vi arbetar inom rör, ventilation, solenergi och teknik. I dagsläget är rördelen störst. Inom våra områden antar vi gärna utmanande uppdrag.
Inom solenergi handlar det mycket om installation av solceller och inom teknik handlar det om el, VVS, fastighetsdrift och energibesparande åtgärder.
Företagets femte område är nylanserat så sent som i november.
– Detta är en ny energilösning som kallas Brion Ecoline, ettsamlat koncept med energismarta lösningar för att spara energi i fastigheter, säger Anders.
Brion Ecoline riktar sig främst till kommersiella kunder och bostadsrättsföreningar och i lanseringen finns även en finansieringsmodell för att underlätta kommersiella och gröna investeringar.
– Detta gör det möjligt för våra kunder att göra miljövänliga investeringar som gör skillnad och minskar klimatpåverkan, säger Anders.

Ärlighet, handlingskraft, innovation och omtänksamhet
Anders framhåller särskilt personalens betydelse för företaget, liksom företagets värdeord som de arbetar aktivt med.
– Vi bryr oss om vår personal och om man trivs, så gör man också ett bra jobb. Vi har fyra värdeord som vi förmedlar när vi nyanställer och som vi också påminner varandra om på företaget. Orden är ärlighet, handlingskraft, innovation och omtänksamhet, säger Anders och förklarar att det är viktigt att företagets medarbetare är med på dessa ord.
– Det är vår uppgift är att förmedla vad det betyder att exempelvis vara omtänksam i olika arbetssituationer. Våra värdeord är också vad vi vill förmedla till våra kunder i framtida och pågående projekt. Kunderna väljer oss för att vi jobbar hårt med dessa ord och för att vi har duktiga medarbetare som exempelvis har god materialkännedom och kalkylerar och räknar ut pris på ett korrekt sätt. Vi är transparenta och bra på att återkoppla och bygga förtroende, säger Anders.
Brion Invest AB har en referentportfölj på sin hemsida, där man presenterar olika projekt som företaget utfört.
– Ett spännande projekt är till exempel att vi ska delta i ombyggnaden av Tingsrätten i Malmö.
Anders ser ljust på företagets framtid.
– Vår tillväxt kommer att innebära omkring 20 nyanställningar och jag uppmanar intresserade att höra av sig för framtida jobb!Har vi inget arbete för tillfället, så spar vi kontaktuppgifterna. Känner man att våra fyra värdeord stämmer in på ens person så är det bara att kontakta oss, avslutar Anders Bådholm.

Research: Jan Arkhede