juli 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

Expansivt entreprenadföretag tar sig an konstgräsplaner

Anläggningsmaskin från Ingeborns Entreprenad i skogen.

Ingeborns Entreprenad AB är ett expansivt företag som arbetar med mark- och anläggningsarbeten i hela Västra Götaland. Bland kunderna finns den offentliga sektorn och bygg- och fastighetsbolag. Ett stort fokus för företaget är konstgräsplaner, och här vill man bli ledande i hela landet. Genom att kombinera kvalitativa material och maskiner, välutbildad personal och målmedvetet arbete, är man en god bit på väg.

Ingeborns Entreprenad AB är ett företag med bred kompetens inom mark- och anläggningsarbeten som utgår från Alingsås och utför arbeten i hela Västra Götaland. Svensk Leverantörstidning träffar Michael Ingeborn, som äger företaget tillsammans med sin bror Andreas Ingeborn.
– Vi utför projekt för den offentliga sektorn samt för bygg- och fastighetsbolag. Vi gör många uppdrag för kommuner och ett fokus för oss är anläggning av konstgräsplaner.Våra projekt har en lång livslängd, säger Michael.
De båda bröderna startade företaget 2018 och i dagsläget har man fem anställda. Att man valde att starta eget just inom mark och anläggning är kanske inte så konstigt.
– Man kan säga att vi har kommit in i anläggningsbranschen av naturliga skäl. Vår far arbetade med detta och vi satt tidigt med i hans grävmaskin. Han lärde oss väldigt mycket, och vi har därtill utbildat oss via gymnasium och yrkeshögskola, berättar Michael.

Ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner
Ingeborns Entreprenad har en gedigen maskinpark med olika sorters grävmaskiner, vältrar och hjullastare.
– Vi har maskiner av hög kvalitet. För att profilera oss utåt sätter vi på speciallack och lampor. Våra färger är alltid svart och gult och detta gör att våra kunder känner igen oss när vi är ute. Dessa färger använder vi också när vi sätter upp staket och hörnflaggor. Gula skyddstaket syns också bra, säger Michael.
Ingeborns Entreprenad arbetar med all sorts anläggning av infrastruktur och har intentionen att ta fler uppdrag,även för fastighetsägare och idrottsföreningar. Företaget vill även gärna växa inom sitt specialområde, att anlägga konstgräsplaner.
– Vi har ett ramavtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, gällande konstgräsplaner. På sikt, med start i år, vill vi växa och bli det självklara valet när man anlägger konstgräsplaner i hela landet. Denna expansion sker tillsammans i ett nära samarbete med våra leverantörer av konstgräs. Vi har märkt att det finns idrottsföreningar som får anslag om nya planer, men inte vet vem de ska kontakta, och här vill vi att man direkt ska komma och tänka på oss, säger Michael.
För Ingeborns Entreprenad upphör inte uppdraget när konstgräsplanen är färdigställd.
– Varje plan måste servas och ibland måste delar bytas, och då ordnar vi det.

Vill växa
Ingeborns Entreprenad tar hand om hela byggprocessen från start till mål. Sammantaget är man ett konkurrenskraftigt företag. Michael förklarar framgångarna med flera faktorer.
– Vi står för smidiga och proffsiga lösningar och har hög kvalitet på både maskiner och material. Vi är väldigt målmedvetna och flexibla i arbetsgången och i hur vi hanterar projekt och vi har ordning på all viktig dokumentation.
Ett projekt som företaget startade hösten 2020 var ett större utegym med löparbana på över 2000 kvm i Biskopsgården.
– Från och med februari arbetar vi också med ett projekt tillsammans med Västfastigheter, som förvaltar sjukhus och statliga fastigheter. För dem ska vi ordna med VA samt dagvatten i Botaniska Trädgården i Göteborg, och det projektet pågår hela våren, säger Michael.
Michael menar vidare att det är viktigt att de anställda kontinuerligt får relevant utbildning, för att utveckla kompetensen i företaget. I framtiden tror han att det kan bli mycket att göra.
– Vi får leva i nuet, det är ju ingen som riktigt vet hur framtiden blir. Men vi står redo när det kommer igång igen efter pandemin. Vi har intentionen att växa och anställa fler på sikt, och vi letar alltid efter rätt personer till vårt team, avslutar Michael Ingeborn.

Intervju: Jan Arkhede