april 19, 2024
TEMA NÄRINGSLIV

XER Management vill stå för projektstyrning i världsklass

Medarbetarna på XER Management runt mötesbord.

Projektstyrning i världsklass.
Ambitionerna är höga i XER Management AB som allmänt betraktas som strategiska och taktiska specialister inom styrning, planering, uppföljning och informationshantering av stora projekt, program och portföljer. Med den erfarenhet och kunskap som finns i företaget vill XER Management bidra till byggandet av morgondagens samhällen.

Robert Ristov och Klas Englund har arbetat tillsammans i 20 år med projektstyrning och planering mot de flesta branscher. För fyra år sedan startade de XER Management AB. Här ges alla möjligheter att i rollen som strategiska och taktiska specialister inom styrning, planering uppföljning och informationshantering jobba med stora projekt, program och portföljer.
– Vi är verksamma inom en rad stora infrastrukturprojekt, såsom Västlänken och Ostlänken, vi arbetar med sjukhus och förstås även med omfattande byggprojekt för olika entreprenörer. Vi jobbar ofta med beställarledet och hjälper till med styrning därifrån, berättar Robert Ristov.
Det handlar om att med hjälp av smarta processer hjälpa sina kunder att leverera kvalitativa, stora projekt i tid och inom utsatta budgetramar. I XER Management finns såväl kompetens som erfarenhet för att driva på utvecklingen av projektplanering och styrning. Engagemang präglar alla arbetsinsatser.
– Hur startar man ett miljardprojekt, hur driver man ett miljardprojekt i fråga om portföljstyrning, program och projektstyrning? Det är frågeställningar vi utgår från. Tid, kostnad, kvalitet  och dokumentation är våra specialiteter, och här har vi en omfattande verktygslåda med vilken vi snabbt och effektivt kan skapa rätt förutsättningar för varje enskilt projekt. Härigenom tar vi en aktiv del i byggandet av morgondagens samhällen, säger Robert Ristov.

”Bolaget är människorna”
XER Management driver en egen utbildningsavdelning för medarbetarna. Kunderna erbjuds dock inte enbart personal, utan även ett komplett system som i förlängningen gör ett projekt mer effektivt. Den stående ambitionen är att ta ett helhetsansvar från idé till avslutat projekt.
– Bolaget är människorna, det är personalen som gör företaget, menar Robert som inte nog kan understryka medarbetarnas betydelse för den dagliga verksamheten.
Han berättar vidare att man alltid lägger stor vikt vid att personalen behandlas på ett bra sätt. Trivsel är A och O, menar Robert som kan konstatera att personalomsättningen har varit lika med noll sedan han och Klas startade företaget.

Kvalitet före kvantitet
Under fyra verksamma år i XER Management och ett gediget förflutet på mer än 20 år har man byggt upp ett mycket gott rykte i branschen, vilket bidragit till att man idag servar en bred och återkommande kundkrets. XER Management betraktas som en effektiv problemlösare inom alla typer av projekt.
– Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen, samtidigt som det är viktigt att vi aldrig står stilla, att vi hela tiden är framåtlutade och vill fortsätta utvecklas. Vi satsar på kvalitet före kvantitet med ambitionen att bygga smartare tankesätt och system som effektiviserar kommunikationen mellan olika led. Det handlar om en vilja att hela tiden bli bättre, säger Robert Ristov.

Intervju: Rasmus Lundström
Text: Örjan Persson